Smaka tävlingsvillkor

Här hittar du fullständiga tävlingsvillkor som gäller för tävlingar arrangerade av Smaka.

Tävlingsvillkor

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person eller bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Beslut om vinnare kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Frakt ingår inom Sverige. 

Personuppgifter som behövs i samband med tävlingen behandlas av Smaka. Uppgifterna kommer endast användas i syfte av tävlingen och kommer inte kvarstå när de inte längre fyller syftet.

Om vinnaren inte svarar inom en vecka efter skickat meddelande förbehåller Smaka sig rätten att utse en ny vinnare. Smaka förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta tävlingen vid behov.

Tävlingen är inte på något sätt administrerad av eller knuten till Instagram/Facebook.

Anställda vid Arvid Nordquist HAB får inte delta i tävlingen. Ansvarig för tävlingen är Arvid Nordquist HAB.