Lily Bollinger Award

Lily Bollinger Award

Eller Årets Lily Bollinger som den kommit att kallas.

Tävlingen instiftades av Bollinger och Arvid Nordquist HAB för mer än tio år sedan med syftet att stimulera kvinnligt tävlingssommelleri, något som var ganska ovanligt då. Namnet hedrar givetvis den legendariska champagneänkan Lily Bollinger som under många decennier inte bara var en lysande ambassadör för Bollinger utan också för hela distriktet.

Med åren har tävlingen kommit att få en närmast officiell status, Årets Lily Bollinger är lika med årets kvinnliga sommelier. Tävlingen får också stort medialt utrymme.

Hur går tävlingen till?

Uttagningstävlingen gick av stapeln den 27 maj 2019 och de tre tävlande som fick högst samlad poäng gjorde upp i finalen den 16 september 2019. Maja Hempel från Thörnströms kök i Göteborg blev Sveriges bästa kvinnliga sommelier i årets tävling. 

Uttagning och final är uppbyggda på samma sätt med ett undantag – delar av finalen sker inför publik. Tävlingen är uppdelad i tre delar – ett teoriavsnitt med frågor som täcker hela vinets och övriga dryckers värld, det handlar alltså inte om renodlat champagnefokus.Det kommer alltid att finnas några frågor om champagne men de kommer aldrig att dominera utan vara en del i helheten. Det finns inte heller några direkta kopplingar till Bollingers eller Arvid Nordquists sortiment. Svårighetsgraden är i nivå med nationella och internationella sommelleritävlingar – det handlar inte om någon lightversion! Nästa del är blindprovning av ett antal drycker. Slutligen ingår ett praktiskt moment som kan variera – dekantering och servering, vinrekommendation till en meny med mera.

Poängmässigt väger de tre delarna ungefär lika tungt. Juryn på uttagningstävlingen består av Eva Nina Hammarskjöld som är projektledare för Lily Bollinger Award samt en kvalificerad representant från Arvid Nordquist.

Har du några frågor så hör av dig till Eva Nina Hammarskjöld:
info@evanina.se
073-075 00 62

Övriga frågor om tävlingen kan även ställas till Caroline Johansson:
caroline.johansson@arvidnordquist.se
070-876 18 56