Vår syn på hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

För oss är hållbarhet viktigt inom alla våra produktområden. Därför anser vi att det viktiga är att man gör något. Även om en producent väljer att inte certifiera sig, är varje steg till ett mer miljövänligt odlingssätt ett steg i rätt riktning.


Hållbara eller ekologiska viner blir allt mer populärt och vi ser en ständig ökning i utbudet för vin och öl. Alla våra producenter arbetar mycket miljömedvetet för att minimera sin påverkan på miljön. 

Vissa av våra producenter har valt att producera ekologisk vin, andra tar det steget längre med biodynamiskt vin. En del är etiskt märkta eller uthållighetscertifierade. Sen har vi producenter som arbetar ekologiskt men väljer att inte certifiera sig. Vi har även producenter som odlar ekologiskt i ett par år men för att rädda skörden under mycket kalla och blöta säsonger kan de använda vissa preparat som inte är tillåtna för ekologiskt certifierade produkter. 

På Arvid Nordquist tar vi ansvar för hela vår värdekejda samtidigt som vi vill bidra till ökad kunskap om hur hållbarhet och smak går hand i hand. För oss är god eftersmak alltid en del av den goda smaken. Du kan läsa mer om arbetet i vår Hållbarhetsrapport.

 

Hur arbetar vi med hållbarhet i vår leverantörskedja?
Vi börjar med att göra en riskanalys baserad på en rad olika faktorer, produktionslandets generella risknivå på olika områden samt det producerande företagets hållbarhetsmognad. Utifrån denna samlade bild för vi sedan diskussioner och sätter upp mål – till exempel att vi inom tre år ska ha 80% av deras produktion etiskt certifierad. Vi följer sedan upp utvecklingen vid möten och besök i produktionslandet. Vi försöker alltid att besöka själva vinfarmerna för att också kunna träffa dem som arbetar där, se hur de bor och hur de upplever sin situation. Om vi ser förhållande som vi inte tycker är godtagbara tar vi detta vidare till vår producent och gör en plan för att kunna komma till rätta med problemen.
Vi följer också med vid oberoende auditeringar för att få en större förståelse för de lokala problemen och ett bättre underlag för våra diskussioner med vår producent.
Att avsluta ett samarbete är alltid den enklaste vägen om man upptäcker brister hos producenterna men vi tror inte på den vägen. Vi tror på att stanna kvar och då kunna åstadkomma förändring, positiv sådan. Bara om en producent inte visar någon som helst vilja till förändring avslutar vi vår relation.

 

Medlemmar i Sprit & Vinleverantörsföreningen

Arvid Nordquist är en del av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), en branschorganisation för alla svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. Tillsammans tar vi ett stort ansvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi driver också ett flertal projekt tillsammans, ett av dessa är projektet Prata om Alkohol. Mer information om Sprit & Vinleverantörsföreningen och alla projekt finns här.  

Ekologiskt vin
Ekologiskt vin →

För att ett vin ska få kallas ekologiskt ställs det höga krav på vilka medel som får användas vi odlingen av druvorna och arbetet i vingården. Men sedan 2012 finns det även regler kring arbetet i vinkällaren och halterna av tillsatt svavel. 

Biodynamiskt vin
Biodynamiskt vin →

Ett biodynamiskt vin bygger på vingårdens naturliga förutsättningar. Druvorna odlas i harmoni med naturen och helt utan bekämpningsmedel. Det är vanligt att ekologiska vingårdar går ett steg längre och ställer om till biodynamisk vingård. 

Naturvin
Naturvin →

Naturvin är fortfarande ett relativt brett begrepp och det beror främst på att det produceras på många olika sätt. Hur man tillverkar sitt naturvin är i princip upp till varje enskild vinodlare, även om de flesta har rötter i den biodynamiska värdegrunden.

Uthållig vinproduktion
Uthållig vinproduktion →

Uthållig vinproduktion fokuserar på fler aspekter än bekämpningsmedel, man tar även hänsyn till vattenanvändning, vattenrening, energianvändning och transporter. Fokus är sparsamhet med resurser för att minimera miljöpåverkan. 

Etiskt märkta viner
Etiskt märkta viner →

Etiska certifieringar fokuserar på arbetsförhållandena för de människor som arbetar inom vinnäringen. Det betyder skäliga anställningsvillkor och löner som går att leva på. 

100% Klimatkompenserad
100% Klimatkompenserad →

Produktionen av vin medför koldioxidutsläpp under odling, tillverkning och transport. Trädplantering sker i Centralamerika för att kompensera för Vivati Zinfandel som är ett vin som Arvid Nordquist driver ur egen regi.