Vårt hållbarhetsarbete

Photocred Raphael Cameron

För oss är hållbarhet viktigt inom alla våra produktområden. Även om en producent väljer att inte certifiera sig, är varje steg till ett mer miljövänligt odlingssätt ett steg i rätt riktning.

Hållbara eller ekologiska viner blir allt mer populärt och vi ser en ständig ökning i utbudet för vin och öl. Alla våra producenter arbetar mycket miljömedvetet för att minimera sin påverkan på miljön. På Arvid Nordquist tar vi ansvar för hela vår värdekejda samtidigt som vi vill bidra till ökad kunskap om hur hållbarhet och smak går hand i hand. För oss är god eftersmak alltid en del av den goda smaken. 

Medlemmar i Sprit & Vinleverantörsföreningen
Arvid Nordquist är en del av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), en branschorganisation för alla svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. Tillsammans tar vi ett stort ansvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Ekologiskt vin

För att ett vin ska få kallas ekologiskt ställs det höga krav på vilka medel som får användas vi odlingen av druvorna och arbetet i vingården. Men sedan 2012 finns det även regler kring arbetet i vinkällaren och halterna av tillsatt svavel. 

Läs mer här

Biodynamiskt vin

Ett biodynamiskt vin bygger på vingårdens naturliga förutsättningar. Druvorna odlas i harmoni med naturen och helt utan bekämpningsmedel. Det är vanligt att ekologiska vingårdar går ett steg längre och ställer om till biodynamisk vingård.

Läs mer här

Naturvin

Naturvin är fortfarande ett relativt brett begrepp och det beror främst på att det produceras på många olika sätt. Hur man tillverkar sitt naturvin är i princip upp till varje enskild vinodlare, även om de flesta har rötter i den biodynamiska värdegrunden.

Läs mer här

Uthållig vinproduktion

Uthållig vinproduktion fokuserar på fler aspekter än bekämpningsmedel, man tar även hänsyn till vattenanvändning, vattenrening, energianvändning och transporter. Fokus är sparsamhet med resurser för att minimera miljöpåverkan. 

Läs mer här

Etiskt märkta viner

Etiska certifieringar fokuserar på arbetsförhållandena för de människor som arbetar inom vinnäringen. Det betyder skäliga anställningsvillkor och löner som går att leva på. 

Läs mer här