Ansvarsfull konsumtion innebär en personligt hållbar konsumtion.

Arvid Nordquist är medlemmar i branschorganisationen Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) som tagit initiativet till Drinkwise - en plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och ansvarsfull konsumtion.

På drinkwise.se kan konsumenten hitta information som kan öppna upp för reflektion och resonemang kring frågor som hur mycket som är okej, vad vi dricker och när vi kan konsumera alkohol.

Läs mer