Fördelarna med ett Fairtrade-märkt (och ekologiskt) kaffe

För drygt 25 år lanserades det första Fairtrade-märkta kaffet i Sverige. Fairtrade är en certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling för odlare i länder med utbredd fattigdom. För ett schyst(are) kaffe helt enkelt.

Kaffe var den första produkt som det utarbetades Fairtrade-kriterier för i slutet av 1980-talet som en följd av kaffeodlarnas tuffa ekonomiska och sociala situation. Ett knappt decennium senare, 1997, lanserades det första Fairtrade-märkta kaffet i Sverige. Men vad innebär det egentligen att en kaffeförpackning är märkt med Fairtrade-symbolen?

– När du köper ett Fairtrade-certifierat kaffe bidrar du både till att minimera avtrycket på miljön och till bättre arbetsförhållanden med ökat inflytande för dem som odlar bönorna. Och att detta kontrolleras av en från odlare och köpare fristående organisation, förklarar Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist.

Erica Bertilsson, direktör inom hållbarhet och kommunikation på Arvid Nordquist.

Skälig betalning och premie att investera

Fairtrade verkar för att odlare får skäligt betalt genom kriterier för högre betalning via ett minimipris för kaffet som säljs. Minimipriset får aldrig understiga kostnaderna som odlarna har för att producera kaffet. Det kan låta självklart, men inom den hårt prispressade kaffeindustrin är annars den ekonomiska osäkerheten ett av odlarnas största problem.

– För bönderna är det också viktigt att när kaffet säljs som Fairtrade-certifierat får de en fast garanterad premie som de vet om i förhand, säger Erica Bertilsson.

Premien används demokratiskt till att utveckla det lokalsamhället är i störst behov av, exempelvis till att starta en skola så att fler får utbildning, bygga nya bostäder, utveckla hälso- och sjukvården eller olika slags investeringar i jordbruket.

Fairtrade-märkt kaffe
Fairtrade-certifierade kaffebönor från en odling i Peru.

Främjar omställningen till eko

Arvid Nordquists Fairtrade-märkta kaffe är också alltid ekologiskt certifierat. Det går ofta hand i hand, då Fairtrade främjar omställningen till ekologisk produktion och överlag ökad miljöhänsyn för att kaffeodlarna ska bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna.

– Premien för ekologiskt odlat kaffe är betydligt högre än för icke ekologiskt, vilket ger ett incitament till att ställa om produktionen. Bönderna kan sedan nå ökad intjäning genom klimatkompensationsprojekt knutna till Fairtrade-certifierade utsläppskrediter, säger Erica.

Genom att exempelvis trädplantera, införa energieffektiva spisar eller installera anläggningar för biogasproduktion kan klimatcertifikat säljas till klimatkompenserande företag.

Arvid Nordquist klimatkompenserar till 100 procent för den miljöpåverkan som alla deras kaffesorter medför – hela vägen från odling till butikshylla (ända ner på artikelnivå!). Detta görs genom trädplantering via Plan Vivo.

I juni 2014 blev Arvid Nordquist först i Norden med att uteslutande köpa in kaffebönor från odlingar som är certifierade av Fairtrade, Rainforest Alliance och/eller KRAV. Helt enkelt 100 procent hållbart certifierat kaffe.

Bidra och gör en god handling

Fairtrade-märket hittar du på omkring 3 200 produkter på den svenska marknaden och cirka 35 000 produkter globalt. Nio procent av allt kaffe vi dricker i Sverige är Fairtrade-märkt och konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter har ofta ökat för varje år*.

För att den positiva utvecklingen för Fairtrade-märkta produkter ska fortsätta krävs att vi konsumenter med jämna mellanrum påminns om att de finns, vilket bland annat sker under Fairtrades årliga höstkampanj, som år 2023 infaller den 9–22 oktober.

– Under dessa två veckor kraftsamlar butiker, företag, organisationer, Fairtrade City-diplomerade kommuner, Fairtrade Region-diplomerade regioner och konsumenter för att gemensamt rikta strålkastaren mot Fairtrade, berättar Erica Bertilsson och fortsätter:

– Med kampanjen vill vi på Arvid Nordquist att fler upptäcker hur enkelt det är att välja ett kaffe som gör skillnad för både odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom – utan att behöva kompromissa med smak och kvalitet – tvärtom!

Nyfiken på vilka kaffesorter från Arvid Nordquist som är Fairtrade-märkta och även ekologiska? Spana in hela sortimentet här!

*) Källa: Fairtrade Sverige

5 skäl till att välja Fairtrade-märkt kaffe

När du väljer ett kaffe som har certifierats av Fairtrade bidrar du till att:

1. Odlarna och deras anställda får bättre ekonomiska villkor
2. Barnarbete motverkas och åtgärdas om det mot förmodan uppdagas
3. Lokalsamhället kan utvecklas tack vare en så kallad Fairtrade-premie
4. Odlarna får råd, stöd och kunskap i att hantera klimatförändringarna
5. Ekologiska jordbruksmetoder uppmuntras och ger odlarna extra betalt

Källa: Fairtrade Sverige

Tips på mer hållbar läsning