SÅ HÄR ARBETAR VI MED

Minskat
klimatavtryck

Klimatutsläpp i värdekedjan är ett av våra största miljöavtryck. Samtidigt är vår verksamhet direkt påverkad av klimatfrågan och där av en av våra största affärsrisker. Därför arbetar vi aktivt för att göra vår del för att minska CO2e-utsläppen och bekämpa klimatförändringarna.

 

 

Arvid Nordquist Kaffe

 • Vi ska halvera klimatutsläppen kopplat till Arvid Nordquist kaffe med 50% till 2030 (Basår 2014) omfattande både Scope 1, 2 och 3. 
 • Större delen av vårt kaffe är avskogningsfritt sedan 2014 och vi verkar för omställning till regenerativa jordbruksmetoder.
 • Vi rostar med 100% biogas och använder förnybar el- och energi.
 • Vår kaffeförpackning är tillverkad av plast baserat på finsk tallolja, dvs 100%
  förnybart material. 
 • Vi ska minska energianvändningen per kg rostat kaffe med 10% till 2025.
 •  Vi klimatkompenserar genom skogsprojekt i kaffeodlande länder för de utsläpp vi ännu inte kommit åt.

Arvid Nordquist Livs & Konfektyr, Vin & Öl samt Non Food

 • Vi har som målsättning att 2025 ska samtliga varumärken och producenter som vi representerar ha klimatmål med transparent uppföljning eller vara anslutna till Science Based Targets Inititive.
 • 2025 ska samtliga förpackningsmaterial vara 100% materialåtervinningsbara och för våra Non Food produkter finns även målsättning att öka andelen återvunnen plast (PCR) i förpackning.

 

Arvid Nordquist Koncern

 • Vår verksamhet drivs helt och hållet med vind- och vattenbaserad el och
  energi som har Naturskyddsföreningens certifiering ”Bra Miljöval”.
 • 2025 ska vårt eget transportflöde vara 100% fossilfritt och vi ska minska utsläppen kopplat till intransporter med 10%.
 • Våra tjänste- och förmånsbilar ska vara 100% el eller elhybrid i hela Norden.
 • Vi har minskat utsläpp kopplat till tjänsteresor med 32% (basår 2019) och redan uppnått våra långsiktiga måltal för 2025. 
 • Ytterligare donerar Arvid Nordquist livsmedel till sociala livsmedelsbutiker ”Matmissionen”. På så sätt minskar vi vårt matsvinn samtidigt som vi genererar samhällsnytta genom att lindra matfattigdom och se till att fler kommer i sysselsättning.

 

Utöver detta är vi aktiva medlemmar i flera branschsamarbeten för att minska vår klimatpåverkan; DLF & Fossilfritt Sveriges Färdplan för fossilfri verksamhet, Dryckesbranschens Klimatinitiativ och Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest. Tillsammans med dem arbetar vi för att identifiera och implementera hållbara lösningar och rapportera våra framsteg.


Vi är också anslutna till Science Based Targets Initiative (SBTi) och rapporterar i CDP.