Företagsledning

an_ledningsgrupp-700px.jpg

Det här är Arvid Nordquist HABs företagsledning

Martin Danielsson, Personaldirektör
Thomas Hummelgren, Försäljningsdirektör
Peter Johansson, Ekonomidirektör
Håkan Ljungqvist, Vice VD
Peter Dannqvist, Logistikdirektör
Erica Bertilsson, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör
Anders Nordquist, VD
Carl-Johan Svaton, Direktör Vin& Öl