SÅ HÄR JOBBAR VI MED

minskat
miljöavtryck

Miljöavtryck omfattar flera av våra väsentliga hållbarhetsaspekter; utsläpp till mark och vatten, markanvändning och förlust av biologisk mångfald, vattenanvändning och kemikalier.

Vi har sedan länge arbetat med att minska vårt miljöavtryck genom att fokusera på att en större del av vår försäljning kommer från produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetscertifiering.

Certifieringarna innebär att det finns olika krav på hur man tar hand om jorden, minskar användningen av vatten och kemikalier och producerar på ett resurseffektivt sätt med rättvisa arbetsvillkor. Dessutom samlar vi kontinuerligt in information om hur varumärkesägarna i vår produktportfölj arbetar med sina hållbarhetsutmaningar. På så sätt fångar vi upp och kommunicerar kring de produktkategorier vars hållbarhetsarbete inte till fullo omfattas av en tredjepartsverifierad hållbarhetsstandard. Läs mer om det i vår hållbarhetsrapport.

Arvid Nordquist Kaffe

  • Vi köper uteslutande tredjepartsverifierat hållbarhetscertifierat kaffe av certifieringarna Rainforest Alliance, Fairtrade och en mindre del 4C. Läs mer om det här.
  • I vår inköpspolicy för Arvid Nordquist kaffe ställer vi krav på anpassning till regenerativa jordbruksmetoder, hållbar vattenanvändning och minskad kemikalieanvändning. Läs mer här
  • Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår andel ekologiskt odlat kaffe.

 

Arvid Nordquist Livs & Konfektyr, Vin & Öl samt Non Food

  • Vi arbetar för en ökande andel tredjepartsverifierad hållbarhetscertifierad portfölj inom samtliga produktområden.
  • Vi kartlägger och följer våra varumärkesägares och producenters arbete med deras respektive väsentliga hållbarhetsutmaningar för att säkerställa utveckling.
  • Vi verkar för att produkterna i vår portfölj produceras i anläggningar med internationellt erkänt miljöledningssystem
  • Vi har som mål att all palmolja ska vara certifierad och spårbar.