Så här jobbar vi med

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER & Goda arbetsvillkor

Vårt arbete med mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor är integrerat i hela vår verksamhet. Det omfattar både vår egen organisation och förhållandena i vår värdekedja. Till hjälp i detta arbete har vi vår Arbetsmiljöpolicy och vår Uppförandekod.

 

 

Inom Arvid Nordquist

  • Arbetsmiljön skall utformas med hänsyn till den enskilde individen och dennes förutsättningar och behov.
  • Individen skall ges möjligheter att delta och påverka utformning och anpassning av den egna arbetsplatsen och arbetsmiljön.
  • Arbetsuppgifterna inom Arvid Nordquist skall, i största möjliga mån, vara intressanta och stimulerande.
  • Medarbetarna skall ha tillräckliga kunskaper och erbjudas den utbildning som behövs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.
  • Vi främjar en hälsosam livsstil genom att erbjuda träning på arbetstid, lunchsubventioner och friskvårdsbidrag.

 

I VÅR VÄRDEKEDJA

  • Arvid Nordquists uppförandekod är baserad på Amfori BSCI och ingår i vår process för leverantörskontroll, den gäller för alla våra affärspartners och deras underleverantörer. Läs vår Uppförandekod.
  • Vi har en process för att identifiera, förebygga och minimera negativa effekter med avseende på mänskliga rättigheter och ohållbara arbetsvillkor.
  • Produktion i länder med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter och orättvisa arbetsvillkor hanteras bäst genom tredjepartsrevideringar. Läs mer om detta i relation till produktportföljen i vår hållbarhetsrapport.
  • För vår norska portfölj som omfattas av den norska lagstiftningen Åpenhetsloven publiceras riskkartläggningen på vår hemsida i Norge.