Kaffe hållbarhet

För ett kaffe med en större smak

På Arvid Nordquist har smak alltid varit i fokus. Men smakupplevelsen är idag inte begränsad till smaklökarna på tungan eller dofterna vi känner. Mer än någonsin äter och dricker vi med vårt samvete, vilket gör att ett omsorgsfullt producerat kaffe helt enkelt smakar bättre.

Allt vårt kaffe kommer från hållbart certifierade kaffeodlare som garanterar odling med hänsyn till människa och miljö. Kaffebönorna är noggrant utvalda av våra inköpare för att matcha våra kvalitetskrav. Vårt rosteri är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001, vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och har externa revisorer som verifierar vårt arbete. Dessutom klimatkompenserar vi för den påverkan som fortfarande återstår.

Allt detta ger vårt kaffe en ännu större smak. Vi kallar det vårt People Planet Coffee-manifest.

100% hållbart certifierat

Arvid Nordquist vill säkerställa bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan och verka mot diskriminering och barnarbete.

Läs mer här

100% klimatkompenserat

Vi  arbetar aktivt med att minska våra utsläpp i alla led. För de utsläpp vi ännu inte kommer åt klimatkompenserar vi till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder. 

Läs mer här
Beans

Fossilfritt rosteri

Arvid Nordquist har avtal med Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm som möjliggör det första kafferosteriet i Sverige drivet på förnybar energi, biogas.

Läs mer här

Grown by women

En viktig del i kampen mot fattigdom är att i högre grad involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden. Det är ett av FN:s utvecklingsmål och där hjälper vi till. Vårt kaffe AMIGAS görs av bönor från kaffeodlingar som drivs av kvinnor. Genom att långsiktigt stödja dessa odlingar bidrar Arvid Nordquist till bättre levnadsförhållanden.

Läs mer här
Kaffeförpackning

En kaffeförpackning baserad på nordisk tallolja

Vi ställer om till en ISCC certifierad massbalanslösning på våra kaffeförpackningar. Det fungerar på samma sätt som systemet med grön el, dvs att förpackningsleverantören i sin generella produktion ersätter fossil olja mot växtbaserad olja, i vårt fall motsvarande 100% av mängden som används för att tillverka våra förpackningar. Den här lösningen halverar koldioxidutsläppet jämfört med fossila förpackningar.

Läs mer här

Save the elephants

Arvid Nordquist donerar årligen 25 000 amerikanska dollar till African Wildlife Foundation.

Läs mer här

Vårt interna miljöarbete

Hållbarhet innebär för oss att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation likväl som i hela vår värdekedja.

Läs mer här