Hej Järfälla!

SNART KOMMER VÅRT NYA ROSTERI TILL ER – FÖRSTA SVENSKA ROSTERIET I TRÄ

På den här sidan berättar vi mer

Arvid Nordquist är ett Stockholmsbaserat familjeföretag med anor från 1800-talet. Vi har huserat vårt handelsföretag och kafferosteri i Solna sedan 60-talet men har nu vuxit ur våra lokaler och väljer med glädje att möta framtiden i Järfälla kommun. Vår vision är att bygga ett modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri som ger minimal miljöpåverkan och en trevlig arbetsmiljö för både rosteri- och kontorsanställda. Det kommer bli Sveriges första rosteri i trä och ett av få i världen!

Det är fastighetsbolaget Sagax som bygger rosteriet för vår räkning och Eppens Arkitektur har utformat såväl kontors- som produktionsbyggnad.

rosteri i trä

Hållbar produktion och ansvarstagande är ledord för Arvid Nordquist. De driver oss att minska de negativa konsekvenserna som vår verksamhet medför så långt det bara går. Vi vill att dagens produktion och konsumtion av varor och tjänster ska ta hänsyn till både planet och människa. Det gäller i vårt närområde liksom globalt i hela vår värdekedja. Tillsammans med fastighetsägaren Sagax har vi därför valt att bygga i trä och i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Rolling landscape view with shadings in the woods

Trä är en förnybar råvara som vi har gott om, träd tar upp koldioxid från luften och lagrar kolet i stam och grenar. Genom att använda huvudsakligen trä till vårt nya rosteri och kontor minskar vi koldioxidutsläppen kopplade till bygget väsentligt då kollagringsfunktionen kvarstår även då träet sitter i en huskropp.

Att bygga i trä ger också en byggarbetsplats med mindre buller och färre transporter. Trämoduler byggs i fabriksmiljö och fraktas till byggplatsen där de sätts samman med stor precision. Byggtiden på själva byggplatsen kortas dessutom.

En unik byggnad

Det blir en unik byggnad, den 24 meter höga rosthallen har ställt speciella tekniska krav. Takstolarna specialutformas för att kunna skapa fri golvyta och samtidigt bära upp de väldiga lasterna från teknisk utrustning. Vi har inte hittat några andra jämförbara träbyggnader med samma krav på volym. Sveriges främsta experter på träkonstruktioner har därför involverats och skapat innovativa lösningar.

träkonstruktion packhall rosthall

Stommen till rosteri och produktionsanläggning består till 70 procent av trä, kontorets stomme till 90 procent. Däremot blir inte tillhörande höglager byggt i trä då pelarna som håller upp takstolarna då skulle ta för mycket yta i anspråk. Totalt för fastigheten byggs ca 70 procent av stommen i trä.

200 Arbetstillfällen

Vår etablering innebär att 200 nya arbetsplatser kommer till Järfälla. Vi vill skapa en modern och attraktiv arbetsplats med trevlig arbetsmiljö. Även här tror vi att trästommen kommer bidra. Fastigheten kommer byggas i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Det innebär höga krav på effektiv energihantering och inomhusklimat.

kontor i trä

Miljöbyggnad Silver

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Certifieringen mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part. Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste energiförbrukning, solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Arvid Nordquist vill på detta sätt bidra till Järfällas utveckling och hoppas inspirera till fler företagsetableringar och att fler ambitiösa industrifastigheter byggs i trä.

Här kommer Arvid Nordquists nya rosteri ligga

På fastigheterna 18:19 och 18:1, mellan Gamla Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen, kommer Arvid Nordquists nya rosteri ligga när det är färdigbyggt.

För mer information

Fullständig dokumentation och detaljplanering är offentliga handlingar och finns att ta del av på Järfälla kommuns informationssida för projektet.

Har du byggtekniska eller områdesspecifika frågor om projektet är du välkommen att maila oss på nyarosteriet@arvidnordquist.se

För övriga frågor om Arvid Nordquist välkomnar vi dig att kontakta oss här.

Med vänliga hälsningar,
Arvid Nordquist HAB