Selection
Sortimentsuppdelning

NY DESIGN

Sortimentsuppdelning

I samband med att Arvid Nordquist kaffe blir 100% hållbart certifierat så delar vi upp vårt sortiment i två linjer - Classic och Selection. I vårt Selection-sortiment ingår ekologiska Eco och Reko samt single origin Colombia Mancali. Alla produkter i sortimentet har fått en ny design men smakar lika gott som innan. I designen framgår vårt manifest - People Planet Coffee. Ett långsiktigt åtagande att alltid verka med omsorg för människa och miljö. Utan att ge avkall på kvaliteten.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.