We_change

Arvid Nordquist stöder hållbarhetsturnén we_change

I år (2014) har vi på Arvid Nordquist inlett ett samarbete med Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieungdomar - we_change. Med start i mars 2014 genomför Ungdomar AB för tredje gången hållbarhetsturnén we_change med mål att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld. De förändrar attityder, höjer kunskapsnivån och skapar förutsättningar för unga, företag, organisationer och skola att mötas och skapa långsiktig förändring tillsammans.

 Arvid Nordquist kommer bland annat bidra som avsändare till den nationella tävlingen You_change Challenge. Som avsändare till tävlingen vill vi stödja förändring på lokal nivå, då elever i projektform får möjlighet att skapa hållbar förändring på sin skola eller i sin stad. Tävlingslanseringen sker på respektive turnéstopp i samband med mini-workshopen som äger rum under showen. Workshopen går ut på att identifiera problem, komma på idéer på lösningar, identifiera behov och målgrupp, sätta upp mål, och ha en plan framåt. Framförallt handlar den om ett annat sätt att tänka och se på problem.

Teamet bakom we_change tror starkt på att det handlar om att driva den här frågan för ungdomar tillsammans med andra och att alla har en roll. Därför kommer de under 2014 att skapa möjlighet för många aktörer att använda we_change för att driva förändring och samtidigt göra projektet så bra som möjligt. Arvid Nordquist kommer även finnas representerade på kvällseventet i Stockholm när we_change bjuder in lokala politiker, näringsliv och andra samhällsaktörer.