Arabicabönor

Kaffet med stor smak

arabica kaffe
Kaffe ska smaka gott. Därför använder vi bara de finaste bönorna, med en rik och komplex smak, som odlats under de bästa förhållandena,
Wilhelm Nordquist, Inköpsdirektör Arvid Nordquist Kaffe.

100% HÅLLBART CERTIFIERADE ARABICABÖNOR AV HÖGSTA KVALITET

Arvid Nordquist kaffes kvalitetsgaranti innebär att vi aldrig ändrar bönsort eller kvalitetsklass på bönorna i vårt kaffe. Inte ens om tillgången på kaffebönor blir så knapp att priset går upp. Arvid Nordquist kaffe består alltid av 100 % hållbart certifierade Arabicabönor av samma ursprung och höga kvalitetsklass, oavsett tillgång och pris, oavsett årstid och oavsett var du köper vårt premiumkaffe. Kvalitetsgarantin innefattar hela vårt sortiment; bryggkaffe, hela bönor, espresso och kapselkaffe.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER

Inom kaffebranschen går ett bra CSR- och kvalitetsarbete mycket ut på att bygga hållbara relationer med kaffefarmerna. Genom att skriva långsiktiga avtal med utvalda odlare får de en inkomstgaranti som gör att de kan göra investeringar som gynnar skörden, miljön och kaffearbetarna. I gengäld får vi en garanti på tillgång till högkvalitativa kaffebönor som är framtagna med omsorg för människa och miljö. Läs gärna mer om kaffefarmen La Cumplida som Arvid Nordquist länge arbetat tillsammans med. Läs mer här

Vi kan inte alltid konkurrera med stora bolag och deras resurser. Men vi kan lova att aldrig kompromissa med kaffets kvalitet – och det är vi väldigt stolta över, säger Wilhelm Nordquist, Inköpsdirektör Arvid Nordquist.

UTVALDA FARMER OCH URSPRUNG

Vårt kaffe består alltid av 100 % hållbart certifierade Arabicabönor av kvalitetsklasserna AA+, SHG och Excelso, som växer på hög höjd och mognar långsamt vilket resulterar i ett brett spektra av smaknyanser, rik arom och fruktig karaktär. Vi köper in bönor från alla världsdelar och det är ett ständigt pågående arbete att hitta de bästa bönorna. Detta görs tillsammans med farmer och exportörer, men framför allt genom provsmakning. Vi arbetar alltid med utvalda farmer och ursprung. Vår inköpsavdelning väljer sedan noggrant ut vilka bönor som ska ingå i våra blandningar. Vårt kaffe innehåller 65 % tvättade bönor. Det är en lite dyrare förädlingsprocess, men ger kaffet dess balanserade syra.