✍️ Vad heter du och vad jobbar du med på Arvid Nordquist?

💬 Jag heter Johan Fessé och jag jobbar som Business Controller på Arvid Nordquist sedan 7 år, varav senaste året i en ledande roll. Jag började på Arvid Nordquist år 2016 i samband med Kellogg's & Pringles-affären. Jag jobbade innan det på Menigo och har totalt cirka 20 års erfarenhet från livsmedelsbranschen, bland annat från matgrossisten Servera och Norrmejerier. Min roll som Business Controller är framför allt att löpande kontrollera att företaget är på rätt kurs, för att nå målsättningarna inom försäljning och andra verksamhetsområden. För att stödja avdelningarna i deras arbete behöver jag jobba fram databaserade beslutsunderlag, både för det strategiska och taktiska arbetet.

✍️ Vilka egenskaper är bra att ha i ditt yrke?

💬 Förståelse för både detaljer och helhet samtidigt. I detaljerna måste analysen vara genomarbetad och fokuserad, för att kunna ge bra underlag till vidare beslut. Man kan i min roll inte bara se siffror i kolumner även om man är duktig på det, jag behöver lära mig branschspecifik kunskap, produkt- och kategorikännedom och även bygga relation internt med de yrkesmänniskor, kollegor, som ska ta mina underlag vidare i organisation och beslutsprocesser. I grunden behöver man en gedigen utbildning som förslagsvis civilekonom eller civilingenjör.

✍️ Vad brinner du extra mycket för i din roll?

💬 Absolut utmaningen att dels få kollegor att förstå sambanden och analyserna samtidigt att själv förstå kategorin och producenternas, kundernas och konsumenternas beteende inom den. Någonstans mitt i dessa rörliga faktorer ska min analys fungera som en kompass.. det är inte enkelt, men en spännande utmaning. En annan sak som är stimulerande är att jag ofta får komma in tidigt i processen, både med produktlanseringar och helt nya affärer.

✍️ Vad är det bästa med att jobba som Business Controller på just Arvid Nordquist?

💬 Vi har många varumärken under vårt paraply vilket bidrar till att teamets arbetsvardag blir varierad. Det skapas en bra dynamik i och med att vi inte bara jobbar med en fraktion inom ett varumärkes business utan jobbar inom olika kategorier och varumärken. Att våra varumärken och produkter är välkända FMCG-produkter är en bonus i arbetsvardagen då de blir enklare att relatera till, både personligen och i samspelet med andra. Förutom de sakerna så känns det både utmanande och roligt att ha så många kollegor med hög kompetens som på Arvid Nordquist!