Styrelsen

Styrelsen i Arvid Nordquist HAB

Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande

Anders Nordquist, Styrelseledamot och VD

Björn Fröling, Styrelseledamot

Peder Larsson, Styrelseledamot

Biörn Riese, Styrelseledamot 

Gabriella Nordquist, Styrelseledamot

Revisor

Magnus Thorling, Öhrlings PricewaterhouseCoopers