Klimatverktyget - Miljöpåverkan

test

Resultat

Miljöpåverkan

Vi klimatkompenserar för 0 kg koldioxidutsläpp (CO2e*) , det utsläpp som
produktionen av den volym och det kaffe du valt att beräkna medför under en 1-års period.

Drick 100% klimatkompenserat.
Varje kopp kaffe från Arvid Nordquist bidrar till att det planteras träd i avsko-gade områden i kaffeodlande länder. Träd som motverkar global uppvärm-ning och bidrar till biologisk mångfald. Ökat skogsbestånd ger också nya eko-nomiska möjligheter för de människor och samhällen som involveras.

Ny beräkning

Uträkningen har gjorts tillsammans med vår miljökonsult U&We och baseras på de uppgifter om antal kilo och val av kaffeprodukt som angivits. Mer info om vårt miljöarbete och hur uträkningen går till hittar du på vår hemsida. Arvid Nordquist kaffe arbetar ständigt för att minska den mängd koldioxid som vår kaffeproduktion genererar och klimatkompenserar för den andel som vi ännu inte kommer åt. Klimatkompensationen sker på Arvid Nordquist HABs initiativ och innebär ingen extra kostnad för er som kund.

(*koldioxidexponenter bestående av 6 olika växthusgaser)

Arvid Nordquist ger bidrag till odlare & certifierings- organisationer

Var tar bidragen pengar vägen? Här får du en översikt!

Genom Fairtrade förbättras de ekonomiska villkoren för odlare och anställda på plantagerna genom exempelvis garanterad minimilön. Insatser görs för att utveckla lokalsamhället, t.ex. genom att bygga nya vägar, vårdcentraler, miljöstationer, lunchmatsalar, bibliotek med datorer och IT-utbildning, fotbollsplaner och idrottsträning för barn. Den svenska Fairtradeorganisationen arbetar dessutom för att öka försäljningen av Fairtrademärkta produkter.

eko2.jpg

Genom den premie som odlare får av Rainforest Alliance ges de utbildning i syfte att förbättra sina jordbruksmetoder och förbereda sig för klimatförändringar. På så sätt minskas miljöpåverkan och leder till bättre kvalitet och förbättrade ekonomiska villkor. Premien går också till fri tillgång till sjukvård, vård- och mödravårdscentral, lunchmatsal och förbättrat boende, uppbyggnad av skolor, lön till lärare och stipendier, vilka är viktiga investeringar som görs för att säkerställa att även nästa generation får en bra uppväxt.

KRAV är en svensk standard och som köpare av KRAV-märkt kaffe kan du vara säker på att det har odlats utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Du kan dessutom känna dig trygg i att produkten är odlad med socialt ansvar – det vill säga att mänskliga rättigheter respekteras, att ingen diskriminering eller barnarbete förekommer och att arbetarna kan organisera sig fackligt. KRAV arbetar dessutom för att öka försäljningen av KRAV-märkta produkter. För att leva upp till KRAVs standard köper vi kaffe som är ekologiskt certifierat plus certifierat av antingen Rainforest Alliance eller Fairtrade.