Ditt val av kaffe gör skillnad!

Test

100% Klimatkompenserat kaffe

På Arvid Nordquist kaffe klimatkompenserar vi vår kaffeproduktion genom trädplantering i kaffeodlande länder. Läs mer om våra trädplanteringsprojekt här. Genom att välja vårt kaffe bidrar du till både social och miljömässig nytta.

Allt vårt kaffe är dessutom 100 % hållbart certifierat. Hållbara jordbruksmetoder och hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor är kriterier som uppfylls genom hela vår kaffeproduktion, genom en kombination av Fairtrade-, Rainforest Alliance- och KRAV-certifierade artiklar. Certifieringarna innebär att odlaren uppfyller ett omfattande antal kriterier och att du som kund till oss kan vara säker på att en årlig tredjepartskontroll har ägt rum och att kriterierna faktiskt uppfylls.

Använd gärna vårt klimatverktyg för att räkna ut hur stor klimatpåverkan är för respektive kaffesort, beräknat på den volym kaffe som förbrukas per år. Vi hoppas att uträkningen ger en tydlig bild av hur ditt företags miljöpåverkan minskar, genom att välja Arvid Nordquist kaffe.

Ekologiskt kaffe är alltid bättre ur miljösynpunkt då det har lägre växthusgasutsläpp eftersom man inte använder konstgödsel. Tveka aldrig att ta kontakt med din kontaktperson om du har frågor eller funderingar kring klimatkompensation eller om du behöver hjälp med din uträkning.

Klimatverktyg

Här fyller du i volym i kilo per år och vilken kaffesort du vill göra beräkningen på. Beräkningen grundar sig på en period om 12 månader.

2011 valde vi på Arvid Nordquist att samarbeta med organisationen Taking Root för att plantera träd i Nicaragua. Träden binder koldioxid och kompenserar för de utsläpp som vår kaffeproduktion medför. Vi importerar en stor del av våra bönor från Nicaragua och genom trädplanteringen kan vi ge tillbaka något till landet och invånarna. För att se att vår satsning ger resultat och leder till något positivt på lång sikt besöker vi trädplanteringen kontinuerligt, träffar bönderna och Taking Root. Tack vare att du dricker Arvid Nordquist bidrar du till ett bättre klimat och bättre levnadsförhållanden för flera nicaraguanska bönder och deras familjer.

Vi har valt att plantera träd i kaffeodlande länder. Förutom miljönytta ger trädplanteringen arbetstillfällen och bidrar därmed till ekonomisk utveckling i en region med många bönder utan ekonomiska resurser. I illustrationen kan du läsa om några av de saker som trädplanteringen bidrar till.

Carlos Emilio Martinez bor med sin fru Miriam i Santa Rosa, där de tillsammans föder upp boskap och sköter familjens jordbruk. De anslöt sig till projektet under 2014 tillsammans med många andra småbrukare i området. Kombinationen av familjens egna arbete och insatserna från de inhyrda arbetare de anlitat från området, har lett till att familjen lyckats återbeskoga en del av sina marker.

Liksom många andra småbrukare anser Carlos att projektet har en mycket positiv inverkan på hans familj och även samhället de bor i. Projektet förser dem med en ekonomisk stabilitet, ökar värdet på marken och bidrar till att täcka en del av familjens utgifter, speciellt under tuffare tider då ekonomin är pressad.

Carlos hoppas därtill att projektet blir långlivat och att andra småbrukare får möjlighet att plantera träd på sin mark i framtiden. Han ser hur projektet har bidragit med stora fördelar för småbrukare som honom själv, för samhället han bor i och inte minst för miljön.