TILLSTÅNDSANSÖKAN

Arvid Nordquist rosteri Järfälla tillstånd

Har du frågor eller synpunkter kring produktionstillståndet så maila till nyarosteriet@arvidnordquist.se och märk ämnesraden ”Tillståndsansökan Nya Rosteriet” eller ring på +46 8 799 18 00.

Det går också bra att posta oss och märka kuvertet med ”Tillståndsansökan Nya Rosteriet”, till denna adress;

Arvid Nordquist
Ekensbergsvägen 117
Box 1285
171 25 Solna

Samrådsunderlag PDF

Mer information på Järfälla kommuns webbplats