Ekologiskt vin

För att ett vin ska få kallas ekologiskt ställs det höga krav på vilka medel som får användas vid odlingen av druvorna och arbetet i vingården. Men sedan 2012 finns det även regler kring arbetet i vinkällaren och halterna av tillsatt svavel.

Ekologiskt vin innebär att odlingen av druvorna har varit hårt reglerad när det gäller användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Traditionella medel som baseras på svavel och koppar är generellt sett tillåtna. Orsaken till att vissa medel är tillåtna är för att odlarna ska kunna gödsla jorden med naturgödsel men också bekämpa skadedjur och svampar på sina vinrankor. Dessa medel lägger sig utanpå rankorna och sköljs bort när det regnar. När en vingård beslutat sig för att ställa om till en ekologisk odling tar det tre till fyra år. 

Sedan 2012 är det inte bara arbetet i vingården som ingår i en ekologisk certifiering utan även arbetet i vinkällaren. Det innebär längre doser av tillsatta ämnen som till exempel svavel, som behövs för att skydda vinet mot bakterier och oxidation.

Ekologiska certifieringar

För att få klassas som ekologiskt sker en kontroll av en oberoende organisation och genom certifieringen säkerställs det att vinet uppfyller EU:s krav på ekologi. EU-lövet är EU:s egen märkning för ekologiska produkter men det finns även andra certifieringar inom ekologi, som svenska Krav och franska Ecocert.