Naturvin

Naturvin är fortfarande ett relativt brett begrepp och det beror främst på att det produceras på många olika sätt. Hur man tillverkar sitt naturvin är i princip upp till varje enskild vinodlare, även om de flesta har rötter i den biodynamiska värdegrunden.

Till skillnad mot ekologiska och biodynamiska finns det ingen kontrollinstans som avgör vad som är ett naturvin. Det gör också att det finns många olika metoder inom naturvin, det är i princip upp till vinodlaren själv hur den vill tillverka sitt naturvin, även om många har rötter i den biodynamiska värdegrunden. Vissa producenter låter naturen ha sin gång, andra vill inte använda sig av maskiner och kör druvorna med häst och vagn. Även slutprodukterna kan skilja sig åt. Några viner liknar sina konventionella motsvarigheter, andra kan vara grumliga med markerade toner av oxidation. 

Målet är att ha så liten påverkan på tillverkningsprocessen som möjligt. Därför skördar man ofta druvor för hand och inga bekämpningsmedel används. En majoritet av producenterna anser att man får använda naturliga jästsvampar som finns i vingården och i vinkällaren samt att det är tillåtet att använda svavel i minimal uträckning.