Utbildning

Kaffe På Jobbet

För dig som arbetar med kaffe på jobbet, har vi förutom kundanpassade utbildningar, även certifieringskurs i tre steg eller valfria moduler.

Steg 1 (1/2dag)

Kursen ger deltagaren grundläggande kunskaper om kaffe.
Kursinnehåll: Teori: Historik, Odling, Beredning, Råkaffe, Rostteknik, Förpackning, Bryggteknik, Rosterivisning och Provsmakningsmetodik.

Pratiska övningar: Provsmakning 3 olika rostningar.
Max 12 deltagare per tillfälle.

Steg 2 (1/2 dag)

Kursen ger deltagaren kunskaper i smakinställningar för vendingmaskiner.
Kursinnehåll: Maskininformation, programmering och kvarninställningar. Malning och doseringens påverkan på smaken. Mätutrustningen, kontrolldiagram och analysprotokoll för bryggkaffe Digital Refractometer TDS mätare, temperaturmätare Smakinställningar på hela vårt sortiment efter framtagna recepturer.

Provsmakning och genomgång av Arvid Nordquist produktbeskrivningar. Teori blandas med pratiska övningar. Max 8 deltagare per tillfälle.

Certifiering (1/2 dag)

Kursen certifierar företaget i smakinställningar för vendingmaskiner.
Smakinställning på valfri vending maskin för två olika sorten av Arvid Nordquist kaffe (4 personers jury) Skriftligt prov.(godkänd 75%)

Kundanpassade moduler:

  • Smakinställningar
  • Odling
  • Bryggtekniker
  • Rosterivisning
  • Provsmakningsmetodik
  • Espresso
  • Mätutrustning
  • Hygien och rengöringsrutiner

Anmälan sker till mikael.johnson@arvidnordquist.se.

Kurs: Grundkurs alternativt Barista intro.

Tid: 9-12 (avslutas med lunch)