Humlegården
Arvid Nordquist ”har köpt” Humlegården i Stockholm

Arvid Nordquist ”har köpt” Humlegården i Stockholm

Sedan december 2013 har Arvid Nordquist lagt beslag på Humlegården. Undrar du hur det gick till?

Biståndsorganisationen Vi-skogen ger just nu landets alla företag möjligheten att ge sitt stöd till trädplanteringen i Afrika, genom att köpa en park eller ett grönområde här i Sverige. Även om parkernas prissättning och ägandeskap är fiktivt, är pengarna och stödet till de drabbade högst verkligt. Arvid Nordquist får således Vi-skogens tillstånd att kalla sig parkägare och bidrar samtidigt till trädplantering i Kenya.   Skogarna runt Victoriasjön i Afrika håller på att försvinna. Och konsekvenserna för människorna i området är förödande - utrotning av växter och djurarter, ökenspridning, översvämningar, hunger och fattigdom. Varje år försvinner 10 000 hektar skog i Kenya. I dag är endast 6% av Kenyas yta täckt av skog vilken kan jämföras med Sverige som är täckt till 69%. Träd räddar både människorna och naturen, genom stöd och utbildning i odlingstekniker kan bönderna plantera träd och grödor på sina gårdar. Träden ger skugga, ved, mat på bordet, inkomster och foder till djuren. De suger upp koldioxiden ur luften och förbättrar miljön, gör marken bördig och motverkar jorderosion. Vi-skogen har med svenska folkets hjälp planterat över 100 miljoner träd runt Victoriasjön, men det behövs många fler.   Med det fiktiva köpet av Humlegården så kopplar vi även Arvid Nordquist hållbarhetsarbete till vår Stockholmshistoria. Inte långt från Humlegården startades Arvid Nordquist för snart 130 år sedan, och sedan flera år tillbaka så planteras det träd i fattiga och avskogade områden för varje kopp Arvid Nordquist kaffe som dricks.

Läs mer på livetutantrad.se.