Uthållig vinproduktion

Uthållig vinproduktion fokuserar på fler aspekter än bekämpningsmedel, man tar även hänsyn till vattenanvändning och vattenrening, energianvändning och transporter. Fokus ligger på att vara sparsam med sina resurser för att minimera sin miljöpåverkan.

Uthållig produktion och vinframställning sker genom ett holistiskt synsätt som fokuserar på fler aspekter än bara bekämpningsmedel. Faktorer som vattenanvändning och vattenrening, energianvändning och transporter är också något att ta hänsyn till. Användandet av bekämpningsmedel är lite friare än på de ekologiska och biodynamiska odlingarna. 

Certifieringar för uthållig vinproduktion

När det gäller uthållig vinproduktion finns ett flertal olika certifieringar runt om i världen. Detta beror på att certifieringarna oftast fokuserar på ett enskilt land. I Sydafrika används Integrity & Sustainability medan Terra Vitis, Ascert och Sustainable Viniculture in Champagne finns i Frankrike. I Nya Zeeland verkar Sustainable Winegrowing NZ och i Chile Wines of Chile Sustainability code.