COFFEE GROWN BY WOMEN

Senoras

En viktig del i kampen mot fattigdom är att i högre grad involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden. När kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar ökar ett samhälles välstånd, skriver FN i en av sina utvecklingsmål. Arvid Nordquists kaffe Señoras görs av bönor från kaffeodlingar som drivs av kvinnor. Genom att långsiktigt stödja dessa kvinnliga odlare bidrar Arvid Nordquist till bättre levnadsförhållanden.

70% av världens kaffe odlas på små familjejordbruk. Kvinnor gör en stor del av arbetet på dessa kaffefarmer, men de har sällan tillgång till de resurser som behövs för att utveckla jordbruket och därmed förbättra sina livsförhållanden. Kaffe odlas ofta i fattiga länder, många gånger är länderna påverkade av inbördeskrig. Kvinnorna blir kvar på landsbygden antingen som änkor eller pågrund av att männen söker arbete i städerna. Om inte kvinnorna står som ägare för sin jordlott har de svårt att få tillgång till krediter för att kunna köpa t.ex. gödsel och därigenom öka produktionen.

Hero package 30_webb.jpg

Genom att kvinnorna både tar hand om jordbruk, barn och hushållssysslor finns inte tid att delta i utbildning i syfte att utveckla kvalitet och produktion. Dessa bönder kämpar för att uppnå en hållbar livskvalitet för sina familjer.  

Kaffet i Señoras kommer från kaffeodlingar som drivs av kvinnor*. Genom att gå samma i kooperativ, Fairtradecertifiering och genom stöd från handelsorganisationer har bönderna utbildats i hur man utvecklar sitt jordbruk och anpassar sig till klimatförändringarna och förbättrar miljön. Tillsammans  arbetar de för att skapa synlighet av sin höga kvalitet och därmed kunna öka sin intjäning.

Vill du vara med och bidra? Kontakta vår säljkår här för att köpa Senoras till din arbetsplats, ditt café eller till din restaurang. 

*Till minst 70%, beroende på utbud.