Kaffefarmen

La Cumplida

"Den fulländade"

Under flera år har Arvid Nordquist varit engagerade i kaffefarmen La Cumplida i Nicaragua. Målet är att förbättra de sociala förhållandena för de anställda och deras familjer.

Vi köper ungefär 90 % av La Cumplidas skörd och har ett långt avtal som möjliggjort långsiktiga investeringar och satsningar på farmen. Eftersom kaffet är certifierat av UTZ Certified betalar vi en extra premie för kaffet, ett högre pris, och medverkar därmed till återinvesteringar i skolor, boende, sjukvård och bättre arbetsmiljö för de anställda.

På La Cumplida lägger ägarna stort fokus på att arbetarna ska arbeta under rättvisa arbetsförhållanden och att farmen ska ha en så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Hela farmen drivs miljövänligt och är självförsörjande på el. De har ett eget vattenreningssystem och omfattande skogsåterplantering samt en plantskola där man tillsammans med forskare experimenterar med hybrider.

Under de senaste åren har cirka 90 hus byggts upp strax utanför farmen. De är hus som med svenska mått ser mycket enkla ut men för lokalbefolkningen är det en enorm förbättring. Tidigare bodde de i instabila skjul där det regnade in. Idag har de stabila betonghus med ca två rum, elektricitet och ett kök utanför med spis. Arbetarna på farmen La Cumplida får tre mål mat om dagen och jobbar under arbetsförhållanden som är godkända av UTZ Certified. Arbetarna på farmen får också tillgång till fri sjukvård.

Nära farmen hittar man även en skola. Den erbjuder undervisning till barnen i området under sommaren när andra skolor är stängda. Barnen undervisas av kompetenta lärare och det finns även tid för sport och lek. Fotboll är en av favoritaktiviteterna. När Arvid Nordquist senast besökte farmen passade vi på att ta med oss en stor laddning material till skolan såsom pennor och block så att lärarna får de resurser som de behöver för att kunna ge barnen en ljusare framtid. Farmen driver också ytterligare sex skolor i närområdet i distriktet Matagalpa.

De flesta på farmerna har tillgång till mobiltelefoner, TV eller annan modern kommunikation. Detta möjliggör för arbetarna på La Cumplida att berätta hur bra de har det och visa på möjligheten att kunna få arbeta under dessa goda förhållanden. Arbetarna söker sig till de farmer som erbjuder goda arbetsförhållanden vilket i sin tur sätter press på övriga farmer att öka sin standard så att det fortfarande kommer folk som vill jobba för dem. Ryktet sprider sig som ringar på vattnet och farmer i hela landet tvingas utvärdera sina arbetsförhållanden. Förhoppningsvis kommer detta att vara början på en positiv spiral som påverkar hela landet och sprider sig bortom landsgränserna.