HUR GÅR KLIMATBERÄKNINGEN TILL?

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE

För att beräkna de växthusgasutsläpp som Arvid Nordquist kaffe förorsakar har vi anlitat miljökonsultbolaget U&We. Beräkningen omfattar hela handelskedjan från odling till butikshylla. Beräkningarna utgår från Kyotoprotokollets definition av växthusgaser (gaserna sammanfattas i CO2 ekvivalenter (CO2e), d.v.s.

-Koldioxid
-Metan
-Lustgas
-HFC
-PFC
-Svavelhexafluorid

Utsläppen av växthusgaser räknas om till CO2 ekvivalenter utifrån deras relativa påverkan på klimatet. De modeller som används som beräkningsunderlag är;  

-Greenhouse Gas Protocol
-ISO 14644 
-EPD
-PAS2050 
-PAS 2060

Specifika data har använts i mesta möjliga mån. I de fall där bönursprunget inte kan spåras till exakt farm, har utsläppsberäkningen för själva odlingsprocessen utgått från tillgänglig landsdata. Detta är i enlighet med ex. EPD-systemet*. Val av data har gjorts enligt försiktighetsprincipen, d.v.s. att beräknat utsläpp sannolikt är högre än verkligt.

Vi kompenserar Arvid Nordquist kaffes alla växthusgasutsläpp från odling till butikshylla/återförsäljare genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer.

Två gånger per år köper Arvid Nordquist klimatkompensation som täcker prognosen av kaffeförsäljningen det kommande halvåret. Baserat på utfallet av försäljningen kompletteras köpet efterföljande halvår. Klimatkompensationen Arvid Nordquist köper annulleras av ZeroMission i offentliga register. I tabellen nedan framgår hur många ton Arvid Nordquist kompenserat för varje år och vilket serienummer som är kopplat till kompensationen.

År  Antal ton C02e  Projekt Land Standard Serienummer Register för annullering
2011 16 100 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102010-30092011-2095344-2096343-MER-0-A (1000 ton) och del av PV-PVC-NI-100000000000609-01012012-31122012-2403088-2423087-MER-0-A och PV-PVC-NI-100000000000609-01012012-31122012-2423099-2423148-MER-0-A Markit
2012 7 346 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012013-31122013-2711424-2718769-MER-0-A Markit
2012 8 738 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012012-31122012-2403088-2423087-MER-0-A (del av) och PV-PVC-NI-100000000000609-01012012-31122012-2423149-2426986-MER-0-A Markit
2013 4 000 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012013-31122013-2745846-2749845-MER-0-A Markit
2013 11 140 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012013-31122013-2731828-2742967-MER-0-A Markit
2013 10 463 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012013-31122013-2718770-2729232-MER-0-A Markit
2014 5 000 Trees for Globl Benefit Uganda Plan Vivo PV-PVC-UG-100000000000171-01012013-31122013-2818156-2823155-MER-0-A Markit
2014 23 213 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012014-31122014-2869832-2893044-MER-0-A Markit
2014 2 207 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012013-31122013-2750874-2753080-MER-0-A Markit
2015 128 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012016-30092016-4033671-4033798-MER-0-A Markit
2015 25 000 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012015-30092015-3194406-3219405-MER-0-A Markit
2015 14 902 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012014-31122014-3140067-3154968-MER-0-P Markit
2016 11 500 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012016-30092016-4004937-4016436-MER-0-A Markit
2016 14 578 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01012016-30092016-4016437-4031014-MER-0-A Markit
2016 17 287 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 4401-185024768-185039902-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 (15135 ton) och 4401-185150250-185152401-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 (2152 ton) Verra 
2016 6 500 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012014-31122014-3154969-3161468-MER-0-P Markit
2016 8 099 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012015-31122015-3587593-3595691-MER-0-A Markit
2017 14 773 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102016-30092017-4370849-4385621-MER-0-A Markit
2017 14 062 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102016-30092017-4356787-4370848-MER-0-A Markit
2017 14 961 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 5034-210189112-210204072-VCU-006-MER-PE-14-844-01012014-31122014-0 Verra
2017 14 385 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 5581-247844507-247858885-VCU-006-MER-PE-14-844-01012015-31122015-0 och 5034-210204073-210204078-VCU-006-MER-PE-14-844-01012014-31122014-0 Verra
2017 9 674 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012012-31122012-2667270-2670263-MER-0-P och PV-PVC-IN-103000000004095-01012015-31122015-3595692-3602371-MER-0-A Markit
2017 9 718 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012016-31122016-4289195-4298912-MER-0-P Markit
2018 16 863 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102017-30092018-4713424-4730286-MER-0-A Markit
2018 289 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102018-30092019-5416636-5416924-MER-0-A Markit
2018 11 477 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102017-30092018-4730287-4741763-MER-0-A Markit
2018 120 Ethiotrees Etiopien Plan Vivo PV-PVC-ET-104000000014099-01022017-31012018-4487333-4487452-MER-0-P Markit
2018  4 742 Ethiotrees Etiopien Plan Vivo PV-PVC-ET-104000000014099-01022017-31012018-4487453-4492194-MER-0-P Markit
2018 14 755 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 5904-265957755-265972509-VCU-006-MER-PE-14-844-01012015-31122015-0 Verra
2018 403 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 6054-277405333-277405735-VCU-006-MER-PE-14-844-01012016-31122016-0 Verra
2018 15 993 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 6054-277382685-277398677-VCU-006-MER-PE-14-844-01012016-31122016-0 Verra
2018 10 530 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012016-31122016-4299163-4309692-MER-0-P Markit
2018  9 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012016-31122016-4309984-4309992-MER-0-P Markit
2018 137 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012016-31122016-4284646-4284782-MER-0-P Markit
2018 5 419 REDD+ Khasi Hills Indien Plan Vivo PV-PVC-IN-103000000004095-01012016-31122016-4279227-4284645-MER-0-P Markit
2019 11 202 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102018-30092019-5381671-5392872-MER-0-A Markit
2019 15 426 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102018-30092019-5392873-5408298-MER-0-A Markit
2019 983 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102019-31122020-6407580-6408562-MER-0-A Markit
2019 5 450 Ethiotrees Etiopien Plan Vivo PV-PVC-ET-104000000014099-01022018-31012019-4824604-4830053-MER-0-P Markit
2019 134 Ethiotrees Etiopien Plan Vivo PV-PVC-ET-104000000014099-01022017-31012018-4492195-4492328-MER-0-P Verra
2019 210 Ethiotrees Etiopien Plan Vivo PV-PVC-ET-104000000014099-01022019-31012020-5575482-5575691-MER-0-P Verra
2019 5 696 Ethiotrees Etiopien Plan Vivo PV-PVC-ET-104000000014099-01022019-31012020-5569786-5575481-MER-0-P Markit
2019 320 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8004-446627430-446627749-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 Verra
2019 21 631 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 6503-324182610-324204240-VCU-006-MER-PE-14-844-01012016-31122016-0 Verra
2019 2 610 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 7061-367690542-367693151-VCU-006-MER-PE-14-844-01012016-31122016-0 Markit
2019 983 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8004-446637740-446638722-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 Markit
2020 15 512 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8004-446606868-446622379-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 Verra
2020 15 512 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102019-31122020-6323440-6338951-MER-0-A Markit
2020 5 050 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8004-446622380-446627429-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 Verra
2020 22 220 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102019-31122020-6338952-6361171-MER-0-A Markit
2020 18 928 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8263-5794662-5804661-VCS-VCU-263-VER-PE-14-844-01012013-31122013-1
8004-446652665-446661592-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1
Verra
2020 2 292 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102019-31122020-6443827-6446118-MER-0-A Markit
2020 982 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8674-38526171-38527152-VCS-VCU-263-VER-PE-14-844-01012016-31122016-1 Verra
2021 27 785 Communitree Nicaragua Plan Vivo PV-PVC-NI-100000000000609-01102019-31122020-6416042-6443826-MER-0-A Markit
2021 11 908 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB 8262-5782162-5792161-VCS-VCU-263-VER-PE-14-844-01012014-31122014-1 (10000 tons); 8004-446651198-446652654-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 (1457 tons); 7784-427685105-427685546-VCU-006-MER-PE-14-844-01012015-31122015-1 (442 ton); 4401-185154759-185154767-VCU-007-MER-PE-14-844-01012013-31122013-1 (9 ton) Verra
2021 35 721 CommuniTree Carbon Programme Nicaragua Plan Vivo Inte annullerade än Markit
2021 5 700 CommuniTree Carbon Programme Nicaragua Plan Vivo Inte annullerade än Markit
2021 3 800 Ethiotrees Ethiopien Plan Vivo Inte annullerade än Markit
2021 5 000 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB Inte annullerade än Verra
2021 5 000 REDD+ Madre de Dios Peru VCS + CCB Inte annullerade än Verra

 

Här kan du se de publicerade certifikaten på MarkIt.

* Miljövarudeklarationer (EPD), Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva miljöegenskaper hos produkter eller tjänster.

U&We och ZeroMission

Arvid Nordquists klimatarbete sker i samarbete med hållbarhetskonsulterna U&We och klimattjänstföretaget ZeroMission. De båda bolagen delar en gemensam vision om att skapa planetnytta tillsammans med sina kunder. 

U&We är vår samarbetspartner gällande beräkningar av klimatavtryck, och ZeroMission för klimatkompensationen. Båda bolagen vänder sig till företag och organisationer som vill ta en ledande position i klimatomställningen och som vill göra klimatsatsningen affärsdrivande. För att säkerställa att klimatkompensationen håller vad den lovar görs bland annat projektbesök och revisioner på plats i de olika utvecklingsländerna där det finns projekt som ZeroMission är involverade i.

Utsläpp vi kompenserar för

Vi har beräknat den klimatpåverkan som produktionen av vårt kaffe medför hela vägen ner på artikelnivå. För den miljöpåverkan vår kaffeproduktion har kvar klimatkompenserar vi till 100%, hela vägen från odling till butikshylla, genom att köpa klimatkompensationscertifikat.

Läs mer här