EN KAFFEFÖRPACKNING BASERAD PÅ NORDISK TALLOLJA

För en ljusare framtid

Kaffepaket
kvist

Vi vill minska påverkan på miljön och tar ansvar för hela värdekedjan, från odlare till konsument.

Förpackningen utgör en liten del av våra samlade klimatpåverkande utsläpp, men en del i kedjan som vi kan påverka genom att välja ett mer hållbart alternativ. Vi har därför valt att använda oss av ett förpackningsmaterial med plast från finsk tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Genom att välja ett plastmaterial som är baserat på förnybar råvara minskar vi koldioxidutsläppet med 56 procent jämfört med liknande plastmaterial som är baserat på fossil olja.

Materialet är tredjepartscertifierat av ISCC och tillverkningsmetoden är en så kallad massbalanslösning. Det fungerar på samma sätt som systemet med grön el, dvs att förpackningsleverantören i sin generella produktion ersätter fossil olja mot växtbaserad olja. I vårt fall motsvarande 100% av mängden som används för att tillverka våra förpackningar. Massbalanssystemet innebär att vissa av våra förpackningar kan innehålla mer tallolja medan andra mindre eller inget alls.

  • Massbalans är ett steg i omställningen till fossilfria förpackningar, då fler företag efterfrågar lösningen och förpackningsleverantörerna stegvis kan möta den efterfrågan, säger Erica Bertilsson, Hållbarhetsdirektör Arvid Nordquist.
Kaffebild

EN GRÖNARE FÖRPACKNING GJORD PÅ 100% VÄXTBASERAT MATERIAL

Användningen av plast fortsätter att öka och har 20-dubblats sedan 60-talet. Plast är till 99 procent ett fossilbaserat material som orsakar utsläpp av växthusgaser och skyndar på den globala uppvärmningen. Vi har valt att använda oss av ett förpackningsmaterial med plast från finsk tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Genom att välja ett plastmaterial som är baserat på förnybar råvara minskar vi koldioxidutsläppet med 56 procent jämfört med liknande plastmaterial som är baserat på olja. Därför kallar vi det en grönare kaffeförpackning.

ISCC-CERTIFIERAD MASSBALANSLÖSNING

Vi tar ansvar och vill vara en ledande kraft för förändring. Genom att tillverka vårt förpackningsmaterial via en ISCC-certifierad massbalanslösning har vi nu möjlighet till 100% fossilfri förpackning.

UNDRAR DU OCKSÅ..

Vad är massbalans-lösning? Vad består den förnyelsebara delen av? Hur sorterar jag min kaffeförpackning på bästa sätt?
kaffekopp