Hållbar markanvändning i Etiopien

Etiopien är en av de senaste länderna för Arvid Nordquists klimatkompenserande arbete. Det är här som kaffedrickandet ursprungligen utvecklades för över två tusen år sedan.

Etiopien är ett av få ställen i världen där kaffebönan delvis växer vilt och just därför är det ett särskilt passande land för Arvid Nordquists senaste klimatinvestering. Sedan 2016 bedrivs projektet EthioTree, som är utvecklat i enlighet med standarden Plan Vivo, och syftar till hållbar markanvändning i Etiopiens norra högländer.

Området i norra Etiopiens högland drabbas hårt av klimatförändringar och torka. Befolkningen är beroende av marken för att kunna odla och ha betesmarker till sina djur. Projektet bidrar till att säkra inkomsten för de boende i området, och förbättra miljön genom restaurering av ekosystem, återskapa skog och stötta naturlig regeneration.

Etiopien 4.jpg
Foto: ZeroMission

Marken i området ägs av staten och de boende har genom åren låtit sina djur ströva fritt. I projektet arbetar man med att sätta upp avgränsningar där djuren inte får beta så att marken kan återhämta sig. För att djuren ändå ska få äta sig mätta arbetar de boende med medveten utfodring av djuren. Ett flertal utbildningar har ägt rum under det senaste året, med fokus på hanteringen av avgränsningarna och värdering av produkterna från området. Projektet riktar därför in sig på kvinnor och unga vuxna, som blir utbildade i biodling, skogsjordbruk och foderproduktion.

imagezu7zl.png

Foto: ZeroMission

Att ett projekt är certifierat enligt Plan Vivo betyder att det inte bara verkar för klimatet, utan även fokuserar på sociala mervärden. Men framförallt är Plan Vivo en certifiering som garanterar en genomarbetad, internationellt erkänd metod för att trädplanteringen når de uppsatta målen. Och kontroller som säkerställer vägen dit, alltså att arbetet med trädplanteringen sker i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Men vad har träd med klimatkompenserat kaffe att göra?

Projektet i Etiopien jobbar inte bara långsiktigt med miljön, utan sammanför afrikanska småbrukare med den internationella marknaden för klimatkompensation (såsom Arvid Nordquist) som de annars inte skulle haft tillgång till. Det långsiktiga arbetet kompenserar inte bara för vår miljöpåverkan, utan driver samtidigt den hållbara utvecklingen framåt.

Här kan du läsa mer om projektet på Plan Vivos hemsida.