Trädplantering i Nicaragua

Sedan 2011 är allt kaffe från Arvid Nordquist 100% Klimatkompenserat. Ett av de första projekten som investerades i vid start var CommuniTree i Nicaragua.

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och ett av de länder som Arvid Nordquist köper kaffe ifrån. Genom trädplantering i kaffeodlande länder kan vi ge tillbaka något till landet och invånarna. Träden binder koldioxid, har en positiv miljöpåverkan, skapar arbetstillfällen och ger även nya ekonomiska möjligheter för de människor som involveras.

Projektet CommuniTree i Nicaragua initierades och drivs av den kanadensiska icke-vinstdrivande organisationen Taking Root och är utvecklat i enlighet med standarden Plan Vivo. En tredjepartsverifikation är genomförd som visar att projektet lever upp till standardens krav.  

Idag är projektet, som motsvarar en yta på 5000 fotbollsplaner, det största återplanteringsprojektet i Nicaragua. Under de tio år som projektet har bedrivits har projektet kunnat expandera och antalet småbrukare ökat från 22 till 855 stycken. Detta har varit möjligt genom ett nära samarbete i hela kedjan, från småbrukarna och lokalsamhället i Nicaragua via Taking Root i Kanada till återförsäljarna och köparna av klimatkompensationen i Sverige.

Nicaragua 2.jpg
Foto: ZeroMission

Social återplantering
Koldioxidbindningen sker i takt med att träden växer och därigenom ökar även småbrukarens tillgång till frukt, bränsle och virke. Trädplanteringen gynnar småbrukaren genom att ge skugga till betesdjuren och till odlingar av grödor som behöver skydd från solen, till exempel kaffe. Genom att plantera inhemska trädarter och odla olika typer av lokala växtarter gynnas ekosystem och den biologiska mångfalden. Inom projektet tillämpas en specifikation designad för att småbrukare ska kunna odla kaffe på högre höjder och därmed säkra inkomsterna samtidigt som den negativa klimatpåverkan hanteras.

Förutom miljönytta ger trädplanteringen arbetstillfällen och bidrar därmed till ekonomisk utveckling i en underprivilegierad region med många småbrukare utan ekonomiska resurser. De får bland annat möjlighet att delta i workshops för att lära sig om allt från trädbeskärning till lokala miljö- och skogsbrukslagar. Projektet har under det senaste året genererat 1867 arbetstillfällen varav 38 permanenta.

trad_sajt.jpg
Foto: ZeroMission

Satsning på Ekologisk kaffeodling
Ekologisk odling kan vara dyrt och kräver mycket arbete från jordbrukaren. I Nicaragua där de ekonomiska och tekniska tillgångarna är begränsade blir det en utmaning att ställa om. Projektet CommuniTree har hjälpt kaffeodlarna på vägen mot ekologisk odling. Detta leder till att småbrukarna kan få en organisk odling som ger en ekologisk stämpel på kaffet de producerar och bidrar till en hållbar lösning för att öka avkastningen och inkomsterna.

Här kan du läsa mer om projektet på Plan Vivos hemsida.