100% HÅLLBART CERTIFIERAT KAFFE

Vi tar ansvar för människa & miljö

Arvid Nordquist vill säkerställa bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan och verka mot diskriminering och barnarbete.

I många av de kaffeproducerande länderna finns risker gällande både arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor. Korruption och barnarbete är inte ovanligt i många odlingsländer. Det ställer krav på importörerna att vara extra noga och ta ansvar. 

FÖRST I NORDEN ATT UTESLUTANDE ANVÄNDA 100% HÅLLBART CERTIFIERADE KAFFEBÖNOR

Sedan juni 2014 köper Arvid Nordquist enbart in 100% hållbart certifierat kaffe från odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance eller Fairtrade och KRAV. Dessa etablerade certifieringsstandarder har omfattande kriterier för att förbättra jordbruksmetoder och arbetsvillkor inom kaffeodling.

 

KRAV PÅ ARBETS- OCH MILJÖVILLKOR

Dessa etablerade certifieringssystem har omfattande kriterier för förbättrade jordbruksmetoder, arbetsmiljö och arbetsrätt. De motverkar dessutom barnarbete och diskriminering. Certifieringssystemen ställer även krav på miljöhänsyn. Där ingår bland annat att optimera sin vattenanvändning och minska sin energianvändning. Farmerna återanvänder fruktköttet som naturligt gödsel, marktäckare och till biogasanläggningar i syfte att övergå till förnyelsebara energikällor.

TREDJEPARTSKONTROLL

Men viktigast av allt är att konsumenten kan vara säker på att en årlig tredjepartskontroll har ägt rum. Det innebär att en opartisk och oberoende aktör säkerställer att odlaren följer alla kriterier som certifieringen innehåller. Rainforest Alliance-certifieringen bidrar dessutom med kunskap till odlaren om förbättrade jordbruksmetoder i syfte att ge bättre kvalitet, vilket i sin tur bidrar till ytterligare förbättrade ekonomiska villkor. 90 % av kaffebönorna i Arvid Nordquist bassortiment innehåller kaffebönor certifierade av Rainforest Alliance, resterande 10% är en kombination av Fairtrade, Organic och Rainforest Alliance.

100% Hållbart certifierat

Arvid Nordquist bassortiment innehåller minst 90% kaffebönor som är certifierade av Rainforest Alliance. Övriga 10% är en kombination av Fairtrade, Organic och Rainforest Alliance. Så vad betyder då dessa certifieringar?

Läs mer här