UNDRAR DU OCKSÅ..

Frågor & svar

Vad är massbalans-lösning?

Massbalanslösningen betyder att fossilt material blandas med förnyelsebart material i förpackningsproduktionen. Detta är inte endast en lösning som förekommer i förpackningsindustrin, utan den används också exempelvis vid inköp av grön el. Det förnyelsebara materialet som används är finsk tallolja, vilket är en restprodukt från skogsindustrin. Vår totala andel av förnyelsebart material i produktionen uppgår till 100%, men eftersom leverantörer tillverkar andra förpackningar i samma anläggning, kan vi inte garantera att varje förpackning innehåller ett visst antal procent fossilfritt material. Vi vet bara att den totala mängden förnyelsebart material som vi har beställt har använts i leverantörens produktion.

Vad betyder ISCC certifierad?

ISCC-certifierad betyder att en tredjepartsrevisor har kontrollerat att materialtillverkaren har köpt in den volym förnyelsebart material som motsvarar den volym som tillverkaren också har sålt. Och har gjort det i enlighet med ISCC’s standard. ISCC är en erkänd organisation och har ett globalt hållbarhetscertifieringssystem som täcker alla hållbara råvaror, inklusive bio- och skogsbruksmassa, cirkulärt och biobaserat material och förnybara energikällor.

Varför använda massbalans-lösning?

Om leverantörer endast skulle producera biobaserad plast efter den småskaliga efterfrågan som finns idag, så krävs det antingen att nya anläggningar byggs upp eller att befintliga anläggningar ställer om sitt produktionssätt. Eftersom de befintliga produktionsanläggningarna måste göras om och rengöras så skulle denna omställning bli mycket kostsam. För att kunna hantera en gradvis växande efterfråga och bibehålla skalfördelar har massbalanssystemet introducerats inom många olika produktionskategorier.

Vad består den förnyelsebara delen av?

Tallolja, vilket är en restprodukt från skogsindustrin, mer exakt pappersmassetillverkning i Finland.

Varför förnyelsebar plast genom massbalans, istället för återvunnen?

Ur ett cirkulärt tänk är det alltid bra att använda material som redan finns i omlopp, såsom återvunnen plast är. Men förutom PET-flaskan som har ett eget insamlingssystem så får inte återvunnen plast komma i kontakt med livsmedel. Vacuumförpackning av kaffe kräver dessutom en förpackning med hög elasticitet vilket återvunnen plast i dagsläget har svårt att leverera.

Hur sorterar jag min kaffeförpackning?

Förpackningsmaterialet ska sorteras som plast.