Initiativet

World Coffee Project

Stödjer projekt runt om i världen.

World Coffee Project

Vi vill bygga vidare på våra högt uppsatta hållbarhetsmål och skapa en värld bortom hållbarhetscertifieringar. Vår Kahawa Tembo stödjer elefanter i Afrika och vårt senaste tillskott Señoras stödjer kvinnliga kaffebönder.

Hjälp till att rädda Afrikas elefanter

Tusentals elefanter dödas varje år i Afrika av tjuvjägare för elfenbenets skull. Vi måste agera nu, annars kan elefanterna vara utrotade inom tio år.

Arvid Nordquist bidrar till räddningsprojekt genom att donera pengar till African Wildlife Foundation. Kahawa Tembo, vår mörkt rostade Afrikanska blandning, med djup och bärig smak, är en hyllning till vilda djur och speciellt den Afrikanska elefanten.

Till vårt arbete
Young African woman collecting coffee berries from a coffee plant, Ethiopia, Africa. There are several species of Coffea - the coffee plant. The finest quality of Coffea being Arabica, which originated in the highlands of Ethiopia. Arabica represents almost 60% of the world’s coffee production..

Coffee grown by women

En viktig del i kampen mot fattigdom är att i högre grad involvera kvinnor i ekonomin och på arbetsmarknaden. När kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar ökar ett samhälles välstånd, skriver FN i en av sina utvecklingsmål. Arvid Nordquists kaffe Señoras görs av bönor från kaffeodlingar som drivs av kvinnor. Genom att långsiktigt stödja dessa kvinnliga odlare bidrar Arvid Nordquist till bättre levnadsförhållanden.

Läs mer