AMIGAS

Grown by women

Amigas Kaffe

Stöttar kvinnliga kaffeodlare

Kaffet i AMIGAS kommer från odlingar som drivs av kvinnor.* Genom att gå samman i kooperativ, genom Fairtrade-certifiering och stöd från handelsorganisationer har bönderna utbildats i hur man utvecklar sitt jordbruk, hur man anpassar sig till klimatförändringar och förbättrar miljön.

*Till minst 75%, beroende på utbud. 

AMIGAS GÖR SKILLNAD

Kvinnorna som arbetar på kaffefarmer har sällan tillgång till de resurser som behövs för att utveckla jordbruket och har därmed även det svårt att utveckla sina livsförhållanden. Många kvinnor blir ensamma på kaffeodlingarna, som änkor eller för att männen söker jobb i städerna. Om inte kvinnorna står som ägare för sin jordlott har de svårt att få tillgång till krediter, något som behövs för att till exempel kunna köpa gödsel och därigenom öka produktionen. 

Genom att långsiktigt stödja odlingar som drivs av kvinnor bidrar Arvid Nordquist till att förbättra kvinnors levnadsförhållanden och deras roll inte bara inom kaffeodlande, utan också i samhället i stort, säger Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist.

KAFFE FRÅN ODLINGAR SOM DRIVS AV KVINNOR

Kaffet i AMIGAS kommer från odlingar som drivs av kvinnor. Genom att gå samman i kooperativ, genom Fairtrade-certifiering och stöd från handelsorganisationer har bönderna utbildats i hur man utvecklar sitt jordbruk, hur man anpassar sig till klimatförändringar och förbättrar miljön.