Vill du ha hjälp
med din kaffelösning?
Klicka här
X

Intresserad av nytt kaffe till din arbetsplats? Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.


Hållbart Certifierat Bidrar till FN;s mål

Hållbart certifierat bidrar till FN’s utvecklingsmål

FN’s utvecklingsmål är de mål som FN’s medlemsstater kommit överens om för att göra vår värld bättre. Utvecklingsmålen omfattar åtaganden om att bekämpa fattigdom och hunger, förbättra hälsa och utbildning, göra städer mer hållbara, bekämpa klimatförändringarna och skydda hav och skogar. För att göra detta krävs stora investeringar från alla i samhället, både stat, privat sektor och organisationer. 

Det är ett naturligt steg i Arvid Nordquists hållbarhetsarbete att reflektera över vilka av målen som är relevanta för vårt oss, vilka mål vi har möjlighet att bidra till i vår verksamhet och vilka vi är beroende av att de uppfylls för att vi ska kunna fortsätta verka i framtiden. En viktig del i Arvid Nordquists hållbarhetsarbete är satsningen 100% Hållbart certifierat kaffe. Under 2017 bidrog Arvid Nordquist med 55,5 miljoner kronor i premier till odlare certifierade i enlighet med UTZ, Fairtrade och ekologisk odling. Det är pengar som bidrar till en hållbar utveckling. För att se i vilken utsträckning det stämmer har vi låtit jämför kraven i och målen för de certifieringar vi använder med de 17 globala målen och de 169 delmålen som FN arbetat fram. Analysen visade att 10 av de 17 globala målen för hållbar utveckling är tio relevanta för Arvid Nordquist att ta hänsyn till. För tre av målen har certifieringarna vi använder oss av en god effekt, för fem av målen har certifieringarna en viss effekt  och för två av de relevanta målen har certifieringarna ingen påtaglig effekt.

 Vi har också sett vilka av certifieringarna som ger resultat på flest mål, och i den här jämförelsen når Fairtrade och UTZ längst, tätt följd av Krav och Rainforest Alliance. Det här är exempel på certifieringar som omfamnar hållbarhetsarbetet brett, inkluderar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i sina mål och standarder.

 Vår satsning på certifieringar har kapacitet att ge goda resultat. Den visar samtidigt att två av de mål som vi har identifierat som relevanta – mål gällande jämställdhet och jämlikhet – inte nås genom de certifieringar vi använder. En av de utmaningar vi står inför är alltså att hitta strategier för att bidra till målet om jämställdhet, i dialog med de certifieringar vi använder.

Läs här om vilka 10 mål som är relevanta och varför.

 

Certifieringsguide

Certifieringsguide

Allt fler kaffeprodukter på marknaden har olika märkningar. Vi har låtit en extern part gå igenom kriterier och bakgrund till de vanligaste märkningarna och sammanställt en liten guide. Läs mer om märkningarna och se vår certifieringsguide!

Vad betyder certifieringarna?

Certifieringar

Läs mer om våra certifieringar här.

Krav
Krav →

Läs mer om Krav-certifieringen här.

Fairtrade
Fairtrade →

Läs mer om Fairtrade-certifieringen här.

UTZ
UTZ →

Läs mer om UTZ-certifieringen här.

EU-ekologiskt
EU-ekologiskt →

Läs mer om EU-ekologiskt här.