Koldioxidberäkning

hur går klimatberäkningen till?

För att beräkna de växthusgasutsläpp som Arvid Nordquist kaffe förorsakar har vi anlitat miljökonsultbolaget U&We. Beräkningen omfattar hela handelskedjan från odling till butikshylla. Beräkningarna utgår från Kyotoprotokollets definition av växthusgaser (gaserna sammanfattas i CO2 ekvivalenter (CO2e), d.v.s.

-Koldioxid
-Metan
-Lustgas
-HFC
-PFC
-Svavelhexafluorid

Utsläppen av växthusgaser räknas om till CO2 ekvivalenter utifrån deras relativa påverkan på klimatet. De modeller som används som beräkningsunderlag är;  

-Greenhouse Gas Protocol
-ISO 14644 
-EPD
-PAS2050 
-PAS 2060

Specifika data har använts i mesta möjliga mån. I de fall där bönursprunget inte kan spåras till exakt farm, har utsläppsberäkningen för själva odlingsprocessen utgått från tillgänglig landsdata. Detta är i enlighet med ex. EPD-systemet*. Val av data har gjorts enligt försiktighetsprincipen, d.v.s. att beräknat utsläpp sannolikt är högre än verkligt.

Arvid Nordquist kaffes växthusgasutsläpp för respektive del i handelskedjan är:

Vi klimatdeklarerar vårt kaffe med CO2e ton per kilo kaffe samt per kopp enligt de regelverk och standarder som finns på området.

Totalt utsläpp koldioxid:
2,8kg CO2e/kg rostat kaffe
0,023kg CO2e/kopp kaffe

Vi kompenserar Arvid Nordquist kaffes alla växthusgasutsläpp från odling till butikshylla/återförsäljare genom att köpa klimatkompensationscertifikat. Varje certifikat är spårbart med unika serienummer.

Bekräftelse på beställd klimatkompensation (alla certifikat):

Certifikat 11461
Orderbekräftelse
Bekräftelse från Plan Vivo
Certifikat 11462
Certifikat 11577
Certifikat 2011 1000t CO2
Certifikat 2012 50t CO2
Certifikat 2012 3838t CO2
Certifikat 2012 20000t CO2
Certifikat 2013 2207t CO2
Certifikat 2013 4000t CO2
Certifikat 2013 7346t CO2
Certifikat 2013 10463t CO2
Certifikat 2013 11140t CO2
Certifikat 2013 5000t CO2

Certifikat 2014 23213t CO2

Certifikat 2015 25000t CO2

Certifikat 2016 14902 CO2 

Certifikat 2016 6500 CO2

Certifikat 2017 1425 CO2

 Certifikat 2017 1426 CO2

Certifikat 2017 1427 CO2

ESCROW summary sept 2014

Här kan du se de publicerade certifikaten på MarkIt.

* Miljövarudeklarationer (EPD), Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva miljöegenskaper hos produkter eller tjänster.

 

U&We

Arvid Nordquists klimatarbete sker i samarbete med hållbarhetskonsulterna U&We [you&we]. U&We kallar sig själva "Catalyst for Good Business"  vilket bygger på en övertygelse att affärsverksamhet kan förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöansvar.

ZeroMission är U&We:s klimattjänst och vänder sig till företag och organisationer som vill ta en ledande position i klimatomställningen och som vill göra klimatsatsningen affärsdrivande. ZeroMission väver samman klimatanalys, utbildning, långtgående strategier och åtgärder för utsläppsreduktion med klimatkompensation och kommunikation.   Företaget är vår samarbetspartner gällande beräkningar av klimatavtryck samt klimatkompensation. U&We och dess underleverantörers rutiner kontrolleras regelbundet av den auktoriserade revisorn Revideco. Detta görs bland annat genom projektbesök och revision på plats i de olika utvecklingsländerna där det finns Plan Vivo projekt som U&We är involverade i.

Trädplantering i Nicaragua

Trädplantering i Nicaragua

Genom Arvid Nordquists klimatkompensation av kaffet planteras årligen hundratusentals träd i Nicaragua. Detta bidrar till en positiv utveckling i ett land som annars ser en snabb avskogning.

Läs mer om projektet
Trädplantering i Uganda

Trädplantering i Uganda

Sedan 2014 planterar vi även träd i Uganda. Läs mer om klimatnyttan och hur vi bidrar till att driva den hållbara utvecklingen framåt.

Läs mer om projektet