Biodynamiskt vin

Ett biodynamiskt vin bygger på vingårdens naturliga förutsättningar. Druvorna odlas i harmoni med naturen och helt utan bekämpningsmedel. Det är vanligt att ekologiska vingårdar går ett steg längre och ställer om till biodynamisk vingård.

Den biodynamiska odlingen innebär att man tagit det ekologiska förhållningssättet ett steg längre. På en biodynamisk vingård arbetar man i harmoni med naturen och försöker lyfta de naturliga förutsättningar som finns i vingården. Man odlar helt utan gifter och konstgödning, istället för att bekämpa ohyra och skadedjur försöker man bygga upp en naturlig balans och begränsa skadorna inom odlingens egna kretslopp. Biodynamiska viner har tydliga avtryck från sin växtplats vilket ofta skapar uttrycksfulla och nyanserade viner.  

I vinkällaren försätter arbetet och man använder endast vingårdens naturliga jäst som kommer från de egna druvorna tillsammans med väldigt lite svavel och ingen eller mycket lite filtrering.         

Biodynamiska certifieringar 

Många av vinhusen som arbetar enligt biodynamiska principer använder sig av ekologiska certifieringar istället för den biodynamiska certifieringen. Det är heller inte ovanligt att använda sig av både biodynamiska certifieringar och ekologiska certifieringar som komplement. Exempel på godkända certifieringar för biodynamik är Demeter och Biodyvin.