Etiskt märkta viner

Etiska certifieringar säkerställer arbetsförhållanden för arbetarna inom vinnäringen, att de har skäliga anställningsvillkor och löner som går att leva på. Ofta arbetar de certifierade vinföretagen i en bredare social kontext med investeringar i sådant som arbetarna behöver, exempelvis hälsovård och skolor. 

HÅLLBART VIN FRÅN SYDAFRIKA

Som en av världens största vin- och spritproducenter tar sydafrikanska KWV sitt sociala ansvar på stort allvar. Det har de gjort ända sedan starten för över 100 år sedan. 

Ett vinland med utmaningar
Historiskt sett har Sydafrika varit ett utsatt land när det kommer till drägliga villkor för dem som arbetar inom landets viktigaste exportjordbruk, nämligen vinproduktion. Löner långt under lagstadgad miniminivå, smutsigt dricksvatten och slumliknande bostäder är exempel på missförhållanden som har gett eko runt om i världen och inte minst i Sverige.

- Det är väldigt ledsamt och frustrerande med denna typ av publicitet, då vi anser att det tillhör undantagen i en betydligt mer ansvarsfull sydafrikansk vinindustri, säger Zaida Samuels, HR-chef och hållbarhetsansvarig hos vinproducenten KWV.

Socialt engagerade i över 100 år
KWV har sitt säte i staden Paarl i vindistriktet Western Cape. Det är det enda stora vinföretaget i Sydafrika som i huvudsak ägs av representanter för den svarta befolkningen.

Allt började på adressen 57 on Main 1918, samma år som Nelson Mandela föddes. Syftet vid grundandet av kooperativet var att hantera den djupa kris som vinnäringen befann sig i då. Tillsammans kunde vinodlarna inom kooperativet stabilisera, stödja och skapa struktur i en relativt ung vinindustri.

KWV är en förkortning för Koöperatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika Bpkt. Eller på svenska – Kooperativa sydafrikanska vinmakarföreningen.

I dag är KWV en av världens största vin- och spritproducenter, och satsar mer än någonsin på att värna om närmiljön genom att investera i olika sociala projekt.

- Målet med vårt sociala hållbarhetsarbete är att bistå invånarna från det att de är barn och hjälpa dem till en lyckosam karriär i livet. Vi ger stöd åt företagande och arbetar hårt varje dag för att främja den socioekonomiska utvecklingen, säger Zaida Samuels.

Viner certifierade av Fairtrade
KWV köper in sina druvor från kontrakterade odlare i hela Kapprovinsen. De olika druvor som används för att producera vinerna 57 on Main och Café Culture kommer från vingården Rooidraai som är certifierad av Fairtrade.

Förtjänsten finansierar en förskola

När Roodraai säljer sina vindruvor till KVW betalas en premie ut till ett konto som de anställda förfogar över. Det har gjort det möjligt att tillsammans med ett flertal andra vingårdar finansiera Masekane Dagsorg, ett daghem och skola för vingårdsarbetarnas barn.

etiskt märkta viner i Sverige
Vi i Sverige konsumerar mest Fairtrade-märkt vin i världen per capita. Och tittar vi på antalet Fairtrade-märkta viner i Systembolagets sortiment, kommer över hälften från Sydafrika.

Inte samma som Fair for Life
Systembolaget har tagit fram märket ”Etiskt märkt” som finns på hyllan i butik och som också är sökbart på systembolaget.se. Märket innebär att drycken är certifierad av antingen Fairtrade eller Fair for Life. Båda fokuserar på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter för arbetarna på vinodlingarna och i vinproduktionen. Men de gör det på lite olika sätt.

Medan Fairtrade certifierar i länder med utbredd fattigdom, certifierar Fair for Life överallt. Fairtrade har en fast premie som betalas ut till arbetarna, medan Fair for Lifes premie bestäms via en förhandling mellan parterna. Ytterligare en skillnad är att Fairtrade granskar 100 procent av dryckesproduktionen vid certifiering. Fair for Life granskar minst 80 procent.

WIETA endast på förpackningen
Förutom Fairtrade och Fair for Life finns det andra certifieringar eller märken på temat hållbarhet som du kan hitta på flaskor, boxar och burkar. WIETA-märket på sydafrikanska viner är ett exempel. Det står för Wine and Agricultural Ethical Trade Association och syftar också till att förbättra villkoren för människor och miljö.