USA

Paul Dolan

Privat Företag

Terroiruttryck, hållbarhet och helhetstänk är nyckelord hos Paul Dolan. På ”Dark Horse Ranch” där merparten av druvorna växer arbetar man helt efter ekologiska och biodynamiska principer. Gården har sitt eget ekosystem med damm, mobila hönsgårdar, getter, får, grisar och kor, grödor, buskar, träd och blommor som fungerar som en insektsfarm för att skapa biologisk mångfald. - Allt i syfte att skapa en levande jordmån som på bästa sätt kan uttrycka växtplatsen i företagets viner.

Paul Dolan är ett stort namn inom den biodynamiska vinproduktionen i USA. Han arbetade tidigare på Fetzer där han utvecklade den ekologiska inriktningen och är bland annat skaparen av Bonterra.
Paul Dolan ligger under Mendocino Wine Compay och är en mycket välrenommerad producent vars viner brukar få höga poäng av de mest erkända journalisterna och vinkritikerna.

Paul Dolans hemsida

Sortiment från Paul Dolan

Paul Dolan Zinfandel

Paul Dolan Usa Beställningsvara