USA

Paul Dolan

Systembolaget HoReCa

Terroiruttryck, hållbarhet och helhetstänk är nyckelord hos Paul Dolan. På ”Dark Horse Ranch” där merparten av druvorna växer arbetar man helt efter ekologiska och biodynamiska principer. Gården har sitt eget ekosystem med damm, mobila hönsgårdar, getter, får, grisar och kor, grödor, buskar, träd och blommor som fungerar som en insektsfarm för att skapa biologisk mångfald. - Allt i syfte att skapa en levande jordmån som på bästa sätt kan uttrycka växtplatsen i företagets viner.