Vill du ha hjälp
med din kaffelösning?
Klicka här
X

Intresserad av nytt kaffe till din arbetsplats? Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.


Fairtrade

Fairtrade verkar för att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom fasta premier och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Fairtrades kriterier vill även främja demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Barnarbete och diskriminering motverkas. Genom högre fast premie för ekologisk produktion främjas omställning och ekologisk certifiering. Fairtrade vänder sig till småjordbrukare som har gått ihop i en producentorganisation –  ett kooperativ eller liknande organisationsform. Kooperativen tredjepartskontrolleras årligen. 

Läs mer om Fairtrades standard här:

http://fairtrade.se/om-fairtrade/kriterier/