"PRODUKTER MED SÅ LITE MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT ÄR NUTIDA KVALITET"

Produktionen av livsmedel är beroende av ett fungerande ekosystem. Stabilt väder, pollinerare och livsviktiga mikroorganismer i jorden är nödvändiga för vår matproduktion. Samtidigt härrör en stor del av världens växthusgasutsläpp från livsmedelskedjan. Överanvändning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är också risker inom den industri vi tillhör. Likaså bidrar vår bransch också till plastnedskräpningen av haven.

Att leverera kvalitet innebär lika stor omsorg om hur produkten tagits fram som hur den upplevs när den konsumeras.
Vårt ansvar är att verka för att tillfredsställelsen av våra kunders behov av livsmedel och hushållsnära produkter av hög kvalitet inte blir ett hinder för kommande generationers behov. Att många av våra produkter dessutom tillverkas i länder långt borta innebär att det är extra viktigt med ett ansvarsfullt företagande.

Vår hållbarhetsvision

All energi och allt material som används kommer från förnybara råvaror och samtliga produkter i vår portfölj ska vara hållbarhetscertifierade och tredjepartsreviderade.

För oss är ett hållbart ansvarstagande

  • Långsiktiga och sunda affärer.
  • Värna FN:s mänskliga rättigheter.
  • Bidra till ökad efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner
  • Att säkerställa att dagens produktion och konsumtion av varor och tjänster ska ta hänsyn till vår planets förmåga att ta hand om restprodukterna och återhämta sig.

Hur ska vi nå vår vision?

  • Vi styr mot förnybara energikällor och material.
  • Vi minskar uttaget av resurser
  • Vi väljer leverantörer som har hållbarhetscertifierade produkter eller tredjeparts verifierad hållbarhetsarbete och/eller klimatmål.

Arvid Nordquist är Miljöcertifierade enligt ISO 14001 och Kvalitetscertifierade enligt FSSC 22 000 och IP Livsmedel.

Arvid Nordquist ansluten till Science Based Targets

Arvid Nordquist har ansökt och blivit ansluten till Science Based Target initiativ (SBTi) och följer ramverket att minska utsläppen för små och medelstora företag. Initiativet är ett internationellt samarbete som syftar till att minska verksamheters koldioxidutsläpp både i den egna verksamheten samt i leverantörskedjan och för Arvid Nordquist är SBTi ett naturligt nästa steg i arbetet att minska klimatavtrycket och främja förutsättningar för människa och miljö. Initiativet innebär att företaget åtar sig att minska sina koldioxidutsläpp i scope 1 och 2, dvs. bolagets direkta och indirekta utsläpp, med 50 % fram till 2030.
sbti