Vill du ha hjälp
med din kaffelösning?
Klicka här
X

Intresserad av nytt kaffe till din arbetsplats? Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.


UTZ

UTZ Certified står för ett hållbart jordbruk och bättre möjligheter för jordbrukare, deras familjer och vår planet.

UTZ-märkningen visar konsumenter att produkterna har producerats på ett hållbart sätt. För att bli UTZ-certifierad måste odlaren följa UTZ uppförandekod som innehåller omfattande riktlinjer för goda jordbruksmetoder och jordbruksadministration, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, avskaffande av barnarbete, skydd av miljön och omsorg om framtida generationer. UTZ ger rådgivning om klimatanpassning och förbättrade jordbruksmetoder. Detta leder i sin tur till bättre produktion, en bättre miljö och ett bättre liv för alla. För att säkerställa att UTZ regler följs genomförs årlig kontroll av oberoende revisorer. Godkännande resulterar i certifiering, vilket innebär bönder kan sälja sina produkter som UTZ-certifierad. All försäljning redovisas spårbarhetssystem. UTZ Certified vänder sig till kaffefarmer av alla storlekar och organisationstyper. Sedan 2005 är vi medlem i UTZ Certified. Nästan 50 % av allt hållbart certifierat kaffe i världen är UTZ-certifierat.

Läs mer om UTZ standard här :

https://www.utz.org/what-we-offer/certification/the-standard/