Elefanterna och klimatet
Tjuvjägare inte det enda hotet

Tjuvjägare inte det enda hotet

Tjuvjägare är inte det enda hotet mot de afrikanska elefanterna. Klimatförändringarna är också ett hot mot elefanternas överlevnad. Elefanterna är otroligt beroende av stora mängder vatten och som en konsekvens av klimatförändringar finns risken att mycket vatten skulle försvinna på grund utav förlängda torrperioder.

 Att välja kaffe som är bra för miljön blir därför en viktig del i kampen att behålla de afrikanska elefanterna. På Arvid Nordquist är vi väldigt glada att alltid kunna erbjuda 100 % hållbart certifierat kaffe till våra kunder. Certifieringssystemen har omfattande kriterier för förbättrade jordbruksmetoder, arbetsmiljö och arbetsrätt. De motverkar dessutom barnarbete och diskriminering. Certifieringssystemen ställer även krav på miljöhänsyn. Allt vårt kaffe är också klimatkompenserat. Produktionen av kaffe medför koldioxidutsläpp under odling, transport och rostning. På Arvid Nordquist kaffe arbetar vi aktivt med att minska dessa utsläpp och vår miljöpåverkan. Genom trädplantering i kaffeodlande länder klimatkompenserar vi för de koldioxidutsläpp som vi ännu inte kommer åt. 100 % hållbart certifierat och klimatkompensationen innebär att Arvid Nordquists kaffe är producerat på bästa sätt för miljö, människa och Afrikas elefanter.

Att arbeta för minskade klimatförändringar är även något som ligger African Wildlife Foundation varmt om hjärtat.  AWF jobbar bland annat med att främja en mer hållbar energiteknik för att bidra till bevarandet av skogar och biologisk mångfald. De tillhandahåller också utbildning om hållbara metoder för markanvändning och jordbruk. AWF har hjälpt byar utveckla markanvändningsplaner och skriva förslag för statliga skogsreservat. De utbildar också jordbrukare i hållbara jordbruksmetoder, vilket har resulterat i en åttafaldig ökning av skördarna.