Möt Pacha Lotango
Möt Pacha Lotango

Möt Pacha Lotango

I oktober 2014 utbildades 24 nya skogsvakter i Iyondji Community Bonobo Reserve, Kongo, som en del av AWFs stöd till reservatet. Ett reservat som är hem till bonobo, en sällsynt apa, samt den allt mer hotade skogselefanten. Pacha Lotango, är den unga kvinnliga miljövakt som, trots att hon har en färsk handelsexamen, valde denna utbildning och utexaminerades överst i klassen.

Pacha Lotango brinner för att beskydda de vilda djuren och istället för att söka lönsammare arbeten inom handel väljer hon en väg som tar henne till ofta ogästvänliga, osäkra områden. Klädd i grön kaki, tunga armékängor och bärandes en 12 kilos ryggsäck på ryggen i timmar åt gången.

I november förra året, ledde Pacha en 9-mans patrull på ett 6-dagars uppdrag i norra delen av reservatet då patrullen hamnade i bakhåll och attackerades av en hel by som svarade på ett rop på hjälp från en av dess medlemmar som häktats för olaglig jakt i området. Pacha beordrade instinktivt sin patrull att inte hämnas (skogsvakter har mandat att arrestera, använda sina vapen, och även driva brottslingar så långt som 50 kilometer utanför ett skyddat område) och stod i täten, redo att försöka kommunicera och samarbeta med byborna. Pacha mottog dock ett slag mot huvudet under sammandrabbning och låg medvetslös en halv dag. Stenar, grenar, machetes och pilar användes mot hennes patrull av byborna den dagen.

På grund av sin skada evakuerades Pacha först till Djolu stad, en halv dags resa bort, och sedan till Kinshasa för lämplig behandling. I juni när Pacha återhämtat sig begärde hon dock att få återvända till området. Pacha är, utan tvekan, ett perfekt exempel på de starka kvinnor som arbetar för att försvara och bevara djur- och naturlivet. Pacha är en exceptionell kvinna, en pionjär som ödmjukt vill driva en positiv förändring och i detta visar ett otroligt mod. Kan du tänka dig stå inför en främmande man med ett jaktgevär djupt inne i en mörk skog?

Kongo är inte ett jämställt land. Kvinnor saknar bland annat tillgång till högre utbildning. Endast 10 procent av kvinnorna i åldern 25 och uppåt har någon typ av gymnasieutbildning och 13 procent av alla kvinnor föder sitt första barn i åldern 15 till 19 år*. Att säkerställa att kvinnor har tillgång till en mängd olika jobb och kan bli självständiga är ett kännetecken för AWFs samhällsarbete.

*Siffror från FN: s Human Development Reports gällande Kongo