Internt miljöarbete
vårt INTERNa miljöarbete

vårt INTERNa miljöarbete

Hållbarhet innebär för oss att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation likväl som i hela vår värdekedja. Vi arbetar med att successivt minska vår totala påverkan på människa och miljö genom tydliga mål i hela vår värdekedja, till exempel när det gäller produktion, transporter, förpackningsmaterial och kontorsmiljö. Därefter klimatkompenserar vi för de delar vi ännu inte kommer åt.

ISO 14001 och ISO 20000 certifierat

Arvid Nordquist är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Det innebär att vi har identifierat vår påverkan på miljön och att vi har tagit fram strategier för hur vi ska minska denna påverkan. Vi kontrolleras årligen av oberoende miljörevisorer som följer upp såväl mål som arbetet mot målen. Vi kontrolleras också av oberoende revisorer att den mängd kaffe vi producerar innehåller Fairtrade-, UTZ-, Rainforest Alliance samt ekologiskt certifierade bönor i samma utsträckning som vi köpt in certifierade bönor. På så sätt kan våra kunder och konsumenter känna sig trygga med att vi håller det vi lovar.  Arvid Nordquist är också certifierade i enlighet med ISO 22000, det är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Den omfattar alla led i livsmedelshantering och bygger på ansvar och kommunikation och målet är att nå maximal säkerhet. Certifieringen innebär att spårbarheten säkras framåt och bakåt i hela livsmedelskedjan och det finns ett dokumenterat ledningssystem. Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på de livsmedel som produceras, att certifiera sig enligt ISO 22000 och visa att företaget har kontroll på sitt livsmedelssäkerhetsarbete. 

Fossilfri verksamhet

Arvid Nordquist följer noga utvecklingen på energimarknaden och strävar efter att övergå till fossilfria energislag. 2009 gick Arvid Nordquist över till helt förnyelsebar el-, energi- och kyla för huvudkontoret i Stockholm. Än så länge finns inte fossilfria energislag att tillgå i den utsträckning vi behöver för själva rostningen men vi följer utvecklingen noga. Målet är att minst 50 % av verksamheten ska vara fossilfri år 2020. Den största utmaningen ligger dock i intransporterna av våra varor, där vi själva inte alltid tydligt kan styra vilka transportslag och drivmedel som används. Lösningen ligger i ett intensivt förbättringsarbete tillsammans med våra transportpartners och varumärkesägare vars märken vi representerar i Norden.

Långsiktiga relationer

En viktig aspekt för hållbar kaffeproduktion är möjligheten till långsiktiga avtal mellan köpare och odlare. Genom att skriva långsiktiga avtal får odlare en inkomstgaranti som möjliggör investeringar i kvalitetsutveckling, miljö och arbetsvillkor.  Arvid Nordquist strävar efter långsiktiga avtal och har i dag ett drygt tiotal sådana samarbeten. Vi får en garanti på tillgång till högkvalitativa kaffebönor som är framtagna med omsorg för människa och miljö, odlaren kan utveckla sin verksamhet och planera för framtiden. Det är viktiga delar i ett CSR- och kvalitetsarbete.  Läs gärna mer om kaffefarmen La Cumplida som Arvid Nordquist länge arbetat tillsammans med.

Kunskap

Alla medarbetare inom Arvid Nordquist får löpande utbildning i hållbarhetsfrågor. Vi vill också öka kunskapen hos våra kunder och konsumenter. Med mer kunskap kan fler bidra. Vi är stolta över de hållbarhetssatsningar vi gjort och känner lika stor inspiration till att fortsätta. Vi har sett att det går att göra förändringar. Fler och fler kaffekonsumenter går över till Arvid Nordquist kaffe och det är väl ett tecken om något på att det vi gör uppskattas.

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport för 2018.

100% Hållbart Certifierat
100% Hållbart Certifierat →

Kaffe ska smaka gott, även efteråt. När vi producerar vårt kaffe vill vi verka för människors välbefinnande och bidra till samhällets välstånd och utveckling. Våra certifieringar säkerställer att vi uppfyller alla högt ställda miljömål.

100% Klimatkompenserat
100% Klimatkompenserat →

Varje kopp kaffe du dricker bidrar till nyplantering av träd i kaffeodlande länder. Vi arbetar aktivt för att minska våra klimatutsläpp och klimatkompenserar för den del vi ännu inte kommer åt.

100% Arabicabönor
100% Arabicabönor →

Arvid Nordquist kaffes kvalitetsgaranti garanterar att vårt egna kaffe alltid består av 100 % utvalda Arabicabönor av samma ursprung och höga kvalitetsklass, oavsett årstid, pris och tillgång.

Engagerad i flera projekt
Engagerad i flera projekt →

Hållbarhet för oss innebär att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation såväl som i hela vår värdekedja och i vårt omgivande samhälle. Vi engagerar oss därför i flera och olika sociala och miljöinriktade projekt i de länder där vårt kaffe odlas.