Vårt interna miljöarbete

Hållbarhet innebär för oss att vi tar ansvar för miljö, människa och ekonomi i vår egen organisation likväl som i hela vår värdekedja. Vi arbetar med att successivt minska vår totala påverkan på människa och miljö genom tydliga mål i hela vår värdekedja, till exempel när det gäller produktion, transporter, förpackningsmaterial och kontorsmiljö. Därefter klimatkompenserar vi för de delar vi ännu inte kommer åt.

ISO 14001 och ISO 22000 certifierat

Arvid Nordquist är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Det innebär att vi har identifierat vår påverkan på miljön och att vi har tagit fram strategier för hur vi ska minska denna påverkan. Vi kontrolleras årligen av oberoende miljörevisorer som följer upp såväl mål som arbetet mot målen. Vi kontrolleras också av oberoende revisorer att den mängd kaffe vi producerar innehåller Fairtrade-, Rainforest Alliance samt ekologiskt certifierade bönor i samma utsträckning som vi köpt in certifierade bönor. På så sätt kan våra kunder och konsumenter känna sig trygga med att vi håller det vi lovar.  Arvid Nordquist är också certifierade i enlighet med ISO 22000, det är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Den omfattar alla led i livsmedelshantering och bygger på ansvar och kommunikation och målet är att nå maximal säkerhet. Certifieringen innebär att spårbarheten säkras framåt och bakåt i hela livsmedelskedjan och det finns ett dokumenterat ledningssystem. Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på de livsmedel som produceras, att certifiera sig enligt ISO 22000 och visa att företaget har kontroll på sitt livsmedelssäkerhetsarbete. 

Fossilfri verksamhet

Arvid Nordquist har slutit avtal med Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm som möjliggör det första kafferosteriet i Sverige drivet på förnybar energi, biogas. Från och med första kvartalet 2017 började Stockholm Gas leverera biogas till rostmaskinerna på Arvid Nordquist kafferosteri. Klimatpåverkan har på årsbasis minskat med 1 100 ton CO2e, motsvarande utsläpp från sju miljoner km bilkörning. Samtidigt minskas antalet transporter till rosteriet i Solna utanför Stockholm.

Långsiktiga relationer

En viktig aspekt för hållbar kaffeproduktion är möjligheten till långsiktiga avtal mellan köpare och odlare. Genom att skriva långsiktiga avtal får odlare en inkomstgaranti som möjliggör investeringar i kvalitetsutveckling, miljö och arbetsvillkor.  Arvid Nordquist strävar efter långsiktiga avtal och har i dag ett drygt tiotal sådana samarbeten. Vi får en garanti på tillgång till högkvalitativa kaffebönor som är framtagna med omsorg för människa och miljö, odlaren kan utveckla sin verksamhet och planera för framtiden. Det är viktiga delar i ett CSR- och kvalitetsarbete.  Läs gärna mer om kaffefarmen La Cumplida som Arvid Nordquist länge arbetat tillsammans med.

Kunskap

Alla medarbetare inom Arvid Nordquist får löpande utbildning i hållbarhetsfrågor. Vi vill också öka kunskapen hos våra kunder och konsumenter. Med mer kunskap kan fler bidra. Vi är stolta över de hållbarhetssatsningar vi gjort och känner lika stor inspiration till att fortsätta. Vi har sett att det går att göra förändringar. Fler och fler kaffekonsumenter går över till Arvid Nordquist kaffe och det är väl ett tecken om något på att det vi gör uppskattas.

Hållbarhetsrapport

Läs den här