Trädplantering i Nicaragua
trädplantering i nicaragua

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE OCH TE

trädplantering i nicaragua

Genom Arvid Nordquists klimatkompensation av kaffe och te planteras årligen hundratusentals träd i Nicaragua. Detta bidrar till en positiv utveckling i ett land som annars ser en snabb avskogning.

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och ett av de länder som Arvid Nordquist köper kaffe ifrån. Genom trädplanteringen kan vi ge tillbaka något till landet och invånarna. Träden binder koldioxid, har en positiv miljöpåverkan och ger även nya ekonomiska möjligheter för de människor som involveras. 

Projektet i Nicaragua initierades och drivs av den kanadensiska icke-vinstdrivande jordbruksstödsorganisationen Taking Root som verkar i bland annat Nicaragua. Projektet är utvecklat i enlighet med Plan Vivo. Det är Plan Vivo som utfärdar kompensationscertifikaten som hör till trädplanteringsprojektet i Nicaragua.

Social återplantering

Koldioxidbindningen sker i takt med att träden växer och därigenom ökar även bondens tillgång till frukt, bränsle och virke. Genom att plantera inhemska trädarter och odla olika typer av lokala växtarter gynnas ekosystem (växter och djur) och den biologiska mångfalden. Genom tillverkning och distribution av effektiva spisar som kräver mindre ved och har mindre påverkan på hälsan, förbättrar man dessutom livsvillkoren för bönderna och deras familjer.

Förutom miljönytta ger trädplanteringen arbetstillfällen och bidrar därmed till ekonomisk utveckling i en underprivilegierad region med många bönder utan ekonomiska resurser. Dessutom bidrar trädplanteringen till:

  • näringsrikare jord, eftersom vissa trädarter berikar jorden med kväve som är ett livsviktigt näringsämne för alla växter.
  • att träden reglerar vattenflöden och binder jord, vilket förhindrar jordskred och översvämningar under regnperioder och bevarar vattnet i marken under torrperiod.
  • att träd och skog ger lägre och mer stabila temperaturer och inverkar positivt på mikroklimatet.
  • att skogsavverkningen i området minskar eftersom projektet gör många småbrukare självförsörjande på ved.
  • inkomster i form av t ex. timmer, ved, honung och frukt.
  • reducerar fattigdom och ger förbättrad levnadsstandard.
  • ökad kapacitet och kunskap i samhället och hos individer att hantera sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar.
  • utökat entreprenörskap och företagsamhet, bland annat genom etablering av plantskolor.

 

Trädplantering ger hopp - Bonden Marias berättelse

Maria Elisa Blandon är en av dem som är med i trädplanteringsprojektet. Här är hennes berättelse om hur hon ser på projektet.

”2010 kom Taking Root till vår lilla by och frågade om vi var intresserade av att gå med i deras projekt. Jag och flera med mig var tveksamma. De flesta organisationer som kommit till Nicaragua för liknande projekt har åkt så snart de är klara och livet har återgått till att bli som innan. Därför tackade jag nej. Men efter ett år märkte jag att Taking Root fortfarande var kvar. Min granne Juan, som gick med i projektet när det drog igång, fick sina första pengar av Taking Root efter att de kontrollerat att de träd som han planterat på sin mark stod kvar*. Juan och hans familj talade gott om Taking Root, om deras kunskap, entusiasm och glada humör. Han övertalade mig och min familj att gå med och sedan dess har fler familjer anslutit sig.

Vi har varit delaktiga hela vägen. Från att hjälpa till att välja ut trädarter som passar in i vår natur. Vi samlade frön, sådde och planterade trädplantorna. Därefter skyddade vi plantorna för att ge dem bästa möjlighet att växa till stora träd. Taking Root gav mig ett räntefritt lån så att jag kunde köpa ett staket runt min plantering. Nu kan inte boskapen äta upp mina plantor.

Vi planterar träden på den del av vår mark som vi inte brukar, det är trots allt jordbruket som ger oss mat och inkomster under hela året. Samtidigt innebär det att vi inte behöver gå utanför vårt område för att hugga ner träd för ved eftersom projektet blandar olika trädarter för våra behov**.

Taking Root stöttar och ger oss den kunskap vi behöver för att vara kvar i projektet och jag ser positivt på framtiden. Jag är tacksam mot dem och företag som Arvid Nordquist som ser till att det finns pengar att göra detta möjligt. Min familj mår bättre och jag får en möjlighet att skapa ett grönare Nicaragua. Jag drömmer om det Nicaragua jag minns från min barndom, med gröna skogar överallt. När jag tittar ut genom fönstret, ser jag mitt barnbarn sitta under ett av träden jag planterat. Nu vågar jag hoppas att drömmen kan bli sann.”

 

* Genom vägning och mätning kontrollerar Taking Root att träden mår bra och växer som de ska. Träd som dör måste ersättas enligt reglerna. Redan från början planteras några extra plantor för att kompensera att vissa plantor inte överlever.

** Bönderna planterar en blandning av större kolbindande träd och mindre eldningsträd. Dessa kan planteras tätt (så att marken utnyttjas effektivt) och när de större kolbindande träden börjar kräva mer plats är eldningsträden redo att skördas. De kolbindande träden har en rotationstid på 20-40 år, medan eldningsträden bara har 3-5 år. Eldningsträden levererar mindre klimatnytta men ger bönderna ved och inkomster (när de kan sälja ved) samtidigt som man inte behöver ta träd ifrån andra områden för överlevnad.

 

Skärbrädor tillverkade av de planterade träden

Nu har de första produkterna som tillverkats av träd planterade i klimatprojektet i Limay, Niguaragua, nått Sverige och oss på Arvid Nordquist. Ett bevis på att träden växer och skapar värde.

Ett ökat skogsbestånd i världen är bra för att motverka den globala uppvärmningen och reparera ekosystem. Ett problem är dock att ekonomiskt utsatta samhällen oftast prioriterar sin försörjning, och avskogning beror ofta på att man vill ge plats åt odling och betesmark. 

- Att ta emot dessa skärbrädor är verkligen som att sluta cirkeln i vårt arbete. Det är ett bevis på att träden får stå kvar, vilket är viktigt för att kunna göra nytta både för miljön och för människorna som bor i området, säger Erica Bertilsson, Marknadschef på Arvid Nordquist.

Projektet i Limay, Nicaragua, som drivs på plats av den icke vinstdrivande organisationen Taking Root lyfter fram möjligheten för de deltagande bönderna att tjäna pengar på träden om de låter dem växa till sig.

- När vi startade detta projekt och berättade för bönderna att de skulle kunna tjäna pengar på träden de planterade så var det nog inte många som trodde oss. Nu, nio år senare har dessa skärbrädor nått Arvid Nordquist, vilket känns riktigt häftigt, säger Kahlil Baker, Grundare av Taking Root och projektet i Nicaragua.

Med omsorg för människa och miljö

La Cumplida
La Cumplida →

La Cumplida är en av de kaffefarmer vi arbetat länge med och som därför kunnat investera i skola, sjukvård och bostäder till sina anställda och deras familjer.

Trädplantering i Uganda
Trädplantering i Uganda →

Sedan 2014 planterar vi även träd i Uganda. Läs mer om klimatnyttan och hur vi bidrar till att driva den hållbara utvecklingen framåt.

Rädda den afrikanska elefanten
Rädda den afrikanska elefanten →

Arvid Nordquist donerar årligen 25 000 amerikanska dollar till African Wildlife Foundation. Genom att köpa Wanyama stödjer du att samarbetet kan fortsätta.

kaffe för alla smaker

kaffe för alla smaker

Allt Arvid Nordquist kaffe består av 100% Arabicabönor är 100% hållbart certifierat och 100% klimatkompenserat. Vår Master Blender väljer ut bönor av högsta kvalitet som mognat långsamt på hög höjd vilket resulterar i ett brett spektra av smaknyanser och en fyllig arom.

Våra produkter