Trädplantering i Uganda
Trädplantering i Uganda

100% KLIMATKOMPENSERAT KAFFE & TE

Trädplantering i Uganda

Uganda är den senaste destinationen för Arvid Nordquists klimatkompenserande arbete. Ett land som länge varit känt för sitt kaffe och har kommit på allt grönare kvist i takt med att projektet Trees for Benefit växer sig större.

Uganda är ett av få ställen i världen där arabicabönan växer vilt och just därför är det en särskilt passande destination för Arvid Nordquists senaste klimatinvestering. Här får bönderna möjlighet att trygga sin framtid genom utbildning och trädplantering i projektet Trees for Global Benefit. Precis som vårt tidigare hållbarhetsprojekt i Nicaragua, som fortfarande står för 80 procent av den totala trädplanteringen, är projektet i Uganda utvecklat i enlighet med Plan Vivo.

Att ett projekt är certifierat av Plan Vivo betyder att det inte bara verkar för klimatet, utan även fokuserar på sociala mervärden. Men framförallt är Plan Vivo en certifiering som garanterar en genomarbetad, internationellt erkänd metod för att trädplanteringen når de uppsatta målen. Och kontroller som säkerställer vägen dit, alltså att arbetet med trädplanteringen sker i linje med de regler som ytterst definierats av FNs bestämmelser. Men vad har träd med klimatkompenserat kaffe att göra?

– Genom att plantera träd hjälper man de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna att anpassa sig. Träden ger ett stabilt klimat, samtidigt som de skyddar från erosion och stark sol. Småbrukarna som odlar kaffe får både ekonomisk stabilitet och en utbildning i hur de kan odla sin mark på ett smart och hållbart sätt, säger Mårten Lind på U&We, som är Arvid Nordquists miljökonsult.

Projektet i Uganda jobbar inte bara långsiktigt med miljön, utan sammanför afrikanska småbrukare med den internationella marknaden för klimatkompensation (såsom Arvid Nordquist) som de annars inte skulle haft tillgång till. Det långsiktiga arbetet kompenserar inte bara för vår miljöpåverkan, utan driver samtidigt den hållbara utvecklingen framåt.

Trees for Global Benefit (extern länk), ett av flera hållbarhetsprojekt som drivs av organisationen Ecotrust, fokuserar på att ge småbrukare finansiell ersättning för att plantera träd. Småbrukarna som deltar i projektet skriver ett avtal med Ecotrust som innebär att de får årliga utbetalningar för sina ekosystemtjänster, det vill säga att de planterar och vårdar träd på sin mark. På så sätt ger man träden ett högre värde och motiverar jordbrukare att bevara vegetationen. Ecotrust bedriver också andra projekt, som bland annat uppmuntrar ekologiskt odlande i större utbredning. På så sätt bidrar organisationen till att utöka andelen ekologiskt certifierade kaffeodlingar.

Trädplanteringen är ett komplement för småbrukarnas huvudsakliga jordbruk, som vanligtvis innefattar råvaror som till exempel bomull, majs, ärtor och kaffe. Projektet innebär ytterligare en inkomstkälla som inte är lika beroende av väder och vind som skörden. Träden blir på många sätt en extra trygghet, Ecotrust-avtalet kan till exempel användas som säkerhet när man ansöker om ett lån. Det uppstår snabbt nya sätt för familjerna att investera i sina verksamheter.

En av småbrukarna som kunnat göra just det är Paulino Byabagambi. På sin mark utanför Port Fortal i Uganda odlar han flera sorters grödor och runtom odlingarna står de planterade träden i prydliga rader. Han är dessutom biodlare och har över 40 bikupor. Inkomsterna från träden och honungen har lett till att Paulino kunnat investera i kor som nu lugnt står och betar i sina hagar. Runtom kohagen står Grevillea-träd som planterats för Trees for Global Benefits.

Eller Teddy och Fabian Kaita i Rwenzori, som gick med i Plan Vivo för den långsiktiga inkomsten som kommer av trädens timmer. Men redan nu har koldioxidpengarna gett effekt och möjliggjort att deras fyra barn kan gå i skolan.

I dag är över 2 500 familjer involverade i Trees for Global Benefit, som 2013 belönades med ett pris från FNs miljöorgan i Nairobi. Med motiveringen att det på ett innovativt sätt har lyckats koppla ihop småbrukare i utvecklingsländer med den internationella marknaden för klimatkompensation. En marknad där man handlar med så kallade reduktionsenheter från olika klimatprojekt, varje enhet innebär ett ton koldioxid som projekten levererat i klimatnytta och som går att handla med på en global marknad. Kunderna är företag som har mätt sina utsläpp och vill kompensera genom att köpa reduktionsenheter, i det här fallet vi på Arvid Nordquist.

Med omsorg för människa och miljö

La Cumplida
La Cumplida →

La Cumplida är en av de kaffefarmer vi arbetat länge med och som därför kunnat investera i skola, sjukvård och bostäder till sina anställda och deras familjer.

Trädplantering i Nicaragua
Trädplantering i Nicaragua →

Genom Arvid Nordquists klimatkompensation av kaffet planteras årligen hundratusentals träd i Nicaragua. Detta bidrar till en positiv utveckling i ett land som annars ser en snabb avskogning.

Rädda den afrikanska elefanten
Rädda den afrikanska elefanten →

Arvid Nordquist donerar årligen 25 000 amerikanska dollar till African Wildlife Foundation. Genom att köpa Wanyama stödjer du att samarbetet kan fortsätta.

kaffe för alla smaker

kaffe för alla smaker

Allt Arvid Nordquist kaffe består av 100% Arabicabönor är 100% hållbart certifierat och 100% klimatkompenserat. Vår Master Blender väljer ut bönor av högsta kvalitet som mognat långsamt på hög höjd vilket resulterar i ett brett spektra av smaknyanser och en fyllig arom.

Våra produkter